H εταιρία CPA Ορκωτοί Ελεγκτές και Σύμβουλοι, ιδρύθηκε το 2020 με έδρα την Αθήνα.

Πρωταρχικός σκοπός της εταιρείας, είναι η παροχή αναβαθμισμένου επιπέδου υπηρεσιών, προσαρμοσμένου στις μοναδικές απαιτήσεις των εκάστοτε αναληφθέντων έργων και πάντα σύμφωνα με το Νομοθετικό Πλαίσιο, τον Κώδικα Δεοντολογίας των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, της Εταιρικής Διακυβέρνησης, των Διεθνών Προτύπων Ελέγχου, καθώς και της εκάστοτε λογιστικής και φορολογικής νομοθεσίας.

H CPA, αποτελείται από εξειδικευμένα στελέχη με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στην παροχή Ελεγκτικών, Λογιστικών και Φορολογικών Συμβουλών, τόσο σε μεγάλους ομίλους επιχειρήσεων (εισηγμένων ή μη), όσο και σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τα οποία διαθέτουν βαθιά γνώση του διεθνούς και εγχώριου οικονομικού περιβάλλοντος.

about us

In Numbers

0%
Audit
0%
Advisory Services
0%
Financial Services
0%
Accounting Services

Help yourself today…

Οι αυξημένες απαιτήσεις και οι ιδιαιτερότητες που έχουν ανακύψει τα τελευταία έτη στον ευρύτερο τομέα επιχειρήσεων, όλων των μορφών, μας οδήγησαν στην δημιουργία καινοτόμων δράσεων και εφαρμογών, προκειμένου να πετύχουμε την άμεση στοιχειοθέτηση, στόχευση, αλλά και επίλυση αναγκών και προβλημάτων των πελατών μας.

Με εξειδικευμένα τμήματα και πακέτα έξυπνων λύσεων, διαχείρισης και δράσεων, εξασφαλίζουμε την ομαλή λειτουργία των εταιρειών, την αποδοτικότητα και επέκτασή τους στην εγχώρια και διεθνή αγορά.

…Win your future tomorrow

Πρόκληση και μέλημά μας, είναι η διαφύλαξη της βιωσιμότητας της επιχείρησης σας, των συμφερόντων και της συνεχούς αναπτυξιακής της πορείας. Για να κερδίσετε το μέλλον σας, χρειάζεστε σωστούς συνεργάτες και σωστές αποφάσεις.

Οι επιχειρήσεις που θέλουν να ανταποκριθούν στις μελλοντικές προκλήσεις, έχουν την ανάγκη της διαρκούς αναδιοργάνωσης των στόχων τους, της έγκαιρης και αποτελεσματικής επίλυσης των προβλημάτων τους και της απόλυτης, υψηλού επιπέδου υποστήριξης στις καθημερινές, αλλά και έκτακτες απαιτήσεις τους.

Γιατί η μόνη επιλογή σε ένα κόσμο που αλλάζει δραστικά και διαρκώς, δε μπορεί παρά να είναι:

Help yourself Today. Win your Future Tomorrow!

Με τα έμπειρα και εξειδικευμένα στελέχη μας, εργαζόμαστε για την επίτευξη των προσδοκιών σας, με γνώμονα πάντα τις παρακάτω αξίες.

“Welcome to CPA, a company that was founded after a long, personal career in the auditing, consulting & accounting industry and aims at providing multilevel support and development for all kinds of companies. Our staff team has the most experienced and successful professionals in the market, who are constantly evolving and being trained on their field.

Your business development is now our case. A case, that we will win together!”

1

Ανεξαρτησία

Η ανεξαρτησία μας δεν επηρεάζεται από οποιαδήποτε υφιστάμενη ή δυνητική σύγκρουση συμφερόντων.

2

Εμπιστευτικότητα

Η διαφύλαξης της εμπιστευτικότητας είναι υποχρέωση μας.

3

Ομαδικότητα & Συνεργασία

Η ομαδικότητα και η συνεργασία αποτελούν πυλώνες της επιτυχίας μας.

4

Ακρίβεια & Αποτελεσματικότητα

Η ακρίβεια και η αποτελεσματικότητα μας χαρακτηρίζουν στην αγορά και μας κάνουν να ξεχωρίζουμε.

5

Ειλικρίνεια & Διαφάνεια

Η ειλικρίνεια και η διαφάνεια, αποτελούν θεμελιώδεις αξίες στη λειτουργία μας.

6

Κατανόηση & Ανταπόκριση

Δείχνουμε άμεση ανταπόκριση, κατανοούμε και προλαβαίνουμε τις ανάγκες του πελάτη.

7

Υψηλή Ποιότητα Υπηρεσιών

Με ευθύνη, επενδύουμε καθημερινά στην παροχή υψηλών υπηρεσιών και ολοκληρωμένων λύσεων.

CEO Founder

CEO Founder | Auditor (CPA, AIA, ACA)

“Σας καλωσορίζω στη CPA,

μια εταιρεία που ιδρύθηκε μετά από μακροχρόνια, προσωπική πορεία στο ελεγκτικό, συμβουλευτικό & λογιστικό κλάδο και έχει στόχο την πολυεπίπεδη στήριξη και ανάπτυξη των επιχειρήσεων κάθε μεγέθους. Η ομάδα μας, στελεχώνεται από τους πιο έμπειρους και επιτυχημένους επαγγελματίες της αγοράς, οι οποίοι δε σταματούν να εξελίσσονται και να επιμορφώνονται πάνω στον τομέα τους.

Η ανάπτυξη και η υποστήριξη σας, γίνεται τώρα δική μας υπόθεση. Μια υπόθεση, που θα κερδίσουμε μαζί!”.

CEO Founder

Δημήτρης Δημητρίου

CEO Founder | Auditor (CPA, AIA, ACA)

“Σας καλωσορίζω στη CPA, μια εταιρεία που ιδρύθηκε μετά από μια μακροχρόνια, προσωπική πορεία στο ελεγκτικό, συμβουλευτικό & λογιστικό κλάδο και έχει στόχο την πολυεπίπεδη στήριξη και ανάπτυξη των επιχειρήσεων κάθε μεγέθους. Η ομάδα μας, στελεχώνεται από τους πιο έμπειρους και επιτυχημένους επαγγελματίες της αγοράς, οι οποίοι δε σταματούν να εξελίσσονται και να επιμορφώνονται πάνω στον τομέα τους.

Η ανάπτυξη και η υποστήριξη σας, γίνεται τώρα δική μας υπόθεση. Μια υπόθεση, που θα κερδίσουμε μαζί!”.

Δημήτρης Δημητρίου
CEO Founder

newsletter

Εγγραφείτε