Ο Δημήτρης Δημητρίου Expert Ομιλητής στο 1ο Συνέδριο IMPACT 2022

Ο Δημήτρης Δημητρίου ήταν ανάμεσα στους Ομιλητές του 1ου Συνεδρίου IMPACT 2022 (Innovation to the Market PAtras Conference on Technology transfer), το οποίο πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα, 17 και 18 Ιουνίου. Τίτλος Ομιλίας του κου Δημητρίου, CEO της CPA, ήταν:
ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ: ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΕΙΛΕΣ
Βασικοί στόχοι του 1ου Συνεδρίου IMPACT 2022, ήταν η ανάδειξη βέλτιστων πρακτικών για τη διασύνδεση της ακαδημαϊκής έρευνας που παράγεται στη Δυτική Ελλάδα με την αγορά, η καταγραφή των προβλημάτων που παρεμποδίζουν την ανάπτυξη, καθώς και η κατάθεση προτεινόμενων λύσεων από τους εμπλεκόμενους φορείς προς την πολιτική ηγεσία. Σημειώνεται, ότι η CPA δραστηριοποιείται στη Δυτική Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Πάτρα, σε συνεργασία με τη MPDO, συμβουλευτική εταιρεία με εξειδίκευση στη χρηματοοικονομική και λειτουργική αναδιάρθρωση επιχειρήσεων (www.mpdo.gr).