Στη CPA πιστεύουμε «HELP YOURSELF TODAY, WIN YOUR FUTURE TOMORROW!»

Για τη CPA, το μέλλον των επιχειρήσεων μετά την πανδημία και τη στρατηγική που πρέπει ν’ ακολουθήσουν μίλησε στο περιοδικό Finance Pro ο Δημήτρης Δημητρίου, CEO της CPA Auditors & Consultants, αναλύοντας παράλληλα τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες που προσφέρονται σήμερα μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης.

H CPA είναι νεοφυής Εταιρία Ορκωτών Λογιστών, Ελεγκτών και Συμβούλων. Πείτε μας περισσότερο για τις υπηρεσίες της και κυρίως τι την κάνει να ξεχωρίζει.

Η CPA είναι νεοφυής εταιρία που αποτελείται από εξειδικευμένα στελέχη στην παροχή Ελεγκτικών, Λογιστικών, Φορολογικών και Χρηματοοικονομικών Συμβουλών, τόσο για μεγάλους ομίλους επιχειρήσεων (εισηγμένων ή μη), όσο και για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τα οποία διαθέτουν βαθιά γνώση του διεθνούς και εγχώριου οικονομικού περιβάλλοντος. Η πολυετής εμπειρία μας σε Ελέγχους, καθώς και η τεχνογνωσία μας σε Εξαγορές, Συγχωνεύσεις, Μετατροπές, Due Diligence, Evaluation, Χρηματοδοτήσεις, Αναδιαρθρώσεις και Φορολογικούς Σχεδιασμούς Εταιρειών, μας καθιστούν leader στον τομέα! Με εξειδικευμένα τμήματα και πακέτα έξυπνων λύσεων, είμαστε σε θέση να εγγυηθούμε την ομαλή λειτουργία και ανάπτυξη των εταιρειών.

Αναφέρατε τον όρο νεοφυής. Πείτε μας γι’ αυτό το επιχειρηματικό μοντέλο. Πιστεύετε ότι οι εταιρίες που έχουν τέτοια βάση έχουν περισσότερες προοπτικές επιτυχίας και ανάπτυξης σήμερα;

Όπως κάθε νεοφυής επιχείρηση, έτσι και η CPA, έχει ως βασικό και θεμελιώδες χαρακτηριστικό τη χρήση ψηφιακής τεχνολογίας και τη μεγάλη δυναμική ανάπτυξης, με διάθεση εξωστρέφειας. Διεξάγουμε έρευνες, αξιολογούμε αναλυτικά και προσπαθούμε διαρκώς να κατανοήσουμε τις βαθύτερες ανάγκες της αγοράς στην οποία αναπτυσσόμαστε, με φρέσκιες ιδέες και προτάσεις τόσο για τη λειτουργία της εταιρίας μας, όσο και των πελατών μας. Αυτή η βάση εκκίνησης, είναι που δίνει στις νεοφυείς εταιρίες πλεονέκτημα: υψηλή τεχνολογία, έρευνα και ευελιξία είναι τα κλειδιά επιτυχίας μιας σύγχρονης εταιρίας και φυσικά, οι σωστοί συνεργάτες και οι σωστές αποφάσεις. Η CPA εκπροσωπεί όλα τα παραπάνω! Εξού και η φιλοσοφία μας: Help Yourself Today. Win Your Future Tomorrow!”.

Ένας από τους πυλώνες υπηρεσιών τις εταιρίας σας είναι το Finance Consulting. Πώς μπορεί λοιπόν μια εταιρία να θωρακιστεί απέναντι σε σοβαρές κρίσεις όπως του Covid-19, βγαίνοντας όσο πιο αλώβητη γίνεται;

Η πανδημία, αλλά και οι προηγούμενες οικονομικές κρίσεις μας έδειξαν ξεκάθαρα, ότι oι επιχειρήσεις που θέλουν να ανταποκριθούν στις μελλοντικές προκλήσεις, έχουν την ανάγκη της διαρκούς αναδιοργάνωσης των στόχων τους, της έγκαιρης επίλυσης των προβλημάτων τους και της απόλυτης υποστήριξης σε καθημερινές και έκτακτες απαιτήσεις. Με λίγα λόγια, χρειάζονται διαρκή αξιολόγηση και πρόληψη πιθανών κινδύνων, χρειάζονται γρήγορα αντανακλαστικά! Για κάθε επιχείρηση αυτό μεταφράζεται σε κάθε διαφορετικό βέβαια, ανάλογα με τα ιδιαιτέρα χαρακτηριστικά, τη δομή και το αντικείμενο της. Έχοντας το σαν γνώμονα, στη CPA σχεδιάζουμε καινοτόμες δράσεις και εφαρμογές, προκειμένου να πετύχουμε την άμεση στοιχειοθέτηση και επίλυση αναγκών των πελατών μας. Επιπλέον, καθώς λόγω των τωρινών συνθηκών δημιουργείται αυξημένη ανάγκη για εταιρική χρηματοδότηση, συμβουλεύουμε εξατομικευμένα κάθε επιχείρηση για το ποια είναι η ιδανικότερη στρατηγική για την κερδοφορία της ή τη λήψη χρηματοδότησης. Σταθερή πρόκλησή μας, είναι η διαφύλαξη της βιωσιμότητας μιας επιχείρησης, η συνέχιση των δραστηριοτήτων της (going concern) και η συνεχής αναπτυξιακή της πορεία.

Μιας και αναφερθήκατε στη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων, ως ειδικός στον τομέα, πείτε μας λίγα λόγια για τι προϋποθέσεις ένταξης των επιχειρήσεων στο πρόγραμμα του Ταμείου Ανάπτυξης.

Το Ταμείο Ανάκαμψης παρέχει μια μεγάλη ευκαιρία για στήριξη των επιχειρήσεων κάθε μεγέθους, οι οποίες θα χρηματοδοτηθούν με ευρωπαϊκά επιτόκια και θα αντλήσουν φθηνά κεφάλαια μετά από 15 χρόνια κρίσης». Ειδικά δε για τις ΜμΕ, η ευκαιρία κρύβεται στον επενδυτικό πυλώνα που στηρίζει συγχωνεύσεις και εξαγορές. Είναι το κλειδί εκείνο που θα βοηθήσει να μεγαλώσει το μέγεθος των επιχειρήσεων, έτσι ώστε τελικά να επιτρέψει την πρόσβαση τους στους πόρους του προγράμματος! Σημαντικό πολύ, καθώς τα μεγέθη των επιχειρήσεων στην Ελλάδα είναι τα μικρότερα παγκοσμίως. Οι αστικές επιχειρηματικές συμπράξεις είναι το εργαλείο που θα οδηγήσει τις μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις στη συμμετοχή στο πρόγραμμα. Έτσι, εκείνες μεν θα έχουν κίνητρο για τη σύμπραξη την πρόσβαση τους στον δανεισμό, ενώ οι μεγάλες εταιρίες, θα έχουν ως κίνητρο τις φορολογικές και ασφαλιστικές ελαφρύνσεις!

Μιλάτε για τις ευκαιρίες που δίνει το ΤΑΑ.  Δεν κρύβει καμιά παγίδα για τις εταιρίες;

Φυσικά και κρύβει και εμείς στη CPA, όντας Πιστοποιημένοι Ανεξάρτητοι Ελεγκτές σε Αναπτυξιακά Επενδυτικά Προγράμματα, γνωρίζουμε καλά ποιες είναι! Τις αναφέρω όσο πιο σαφώς και επιγραμματικά μπορώ. Κάθε επένδυση που υποβάλλεται για δάνειο ΤΑΑ, θα πρέπει: να αποτυπώνει με ακρίβεια το ποσοστό του προϋπολογισμού του θα διατεθεί σε δαπάνες Πράσινης μετάβασης και Ψηφιακού μετασχηματισμού, να μην προσκρούει στον όρο για τη μη υπέρβαση του ορίου των κρατικών ενισχύσεων (de minimis) και να αξιολογηθεί τόσο κερδοφόρα, όσο και βιώσιμη. Αυτός μάλιστα ο τελευταίος όρος, ενδέχεται να δημιουργήσει ασάφειες και αδικίες ως προς την εφαρμογή του, κυρίως επειδή κάθε τράπεζα θα αξιολογεί με δικά της κριτήρια. Όπως και να ‘χει όμως, αξίζει να αξιοποιήσουμε στο έπακρο την ευκαιρία, δίνοντας αναλυτική πληροφόρηση, ξεκάθαρες διαδικασίες και ταχείες εγκριτικές διαδικασίες στις επιχειρήσεις. Η CPA πάντως και εγώ προσωπικά, θέτουμε τις υπηρεσίες μας στη διάθεσή των επιχειρήσεων, με την υπόσχεση παροχής υψηλής συμβουλευτικής υπηρεσίας και ολοκληρωμένου τεχνικού σχεδιασμού σε κάθε στάδιο της εταιρικής τους υπόθεσης.