Συγχωνεύσεις και Εξαγορές: H Μεγάλη Ευκαιρία του Αύριο

Πώς συνδέονται οι συγχωνεύσεις και εξαγορές με την κερδοφορία και το αύριο μιας επιχείρησης και γιατί πρέπει να εντάξουν οπωσδήποτε οι εταιρίες τον ψηφιακό μετασχηματισμό στην κουλτούρα τους; Ο κος Κώστας Κουτρουλός, Auditor & Finance Partner της CPA, μέσα από τη συνέντευξη του για το περιοδικό Finance Pro (Οκτώβριος 2021), μας εξηγεί!

Ποια είναι για εσάς η μεγαλύτερη πρόκληση, αλλά και ο μεγαλύτερος κίνδυνος που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις σήμερα;

Ο σημερινός επιχειρηματικός στίβος, είναι πιο δύσκολος και απαιτητικός από ποτέ, ενώ αιφνίδιες κρίσεις όπως του Covid-19, δυσχεραίνουν την κατάσταση. Αναδεικνύεται ξεκάθαρα η ανάγκη για ψηφιακό μετασχηματισμό και παροχή χρηματοδότησης στις εταιρίες ως ανάχωμα στις αναταράξεις, εργαλεία που θα τους επιτρέψουν να συνεχίσουν τη στρατηγική τους, όντας ταυτόχρονα σύγχρονες και ανταγωνιστικές. Η πρόκληση συνεπώς, είναι να βρίσκουν διαρκώς έξυπνους τρόπους ώστε να υποστηριχθούν, να εξελιχθούν ψηφιακά,  να καινοτομήσουν, να ενταχθούν σε αλυσίδες αξίας και να ενισχύσουν την εξωστρέφειά τους, στοιχεία που αποτελούν άλλωστε το κλειδί της επιχειρηματικής προόδου!

Το χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης δίνει τη δυνατότητα για συγχωνεύσεις και εξαγορές. Είναι αυτή πέρα από τρέχουσα ευκαιρία, γενικότερα μια καλή στρατηγική για τις επιχειρήσεις; Το χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης δίνει τη δυνατότητα για συγχωνεύσεις και εξαγορές. Είναι αυτή πέρα από τρέχουσα ευκαιρία, γενικότερα μια καλή στρατηγική για τις επιχειρήσεις;

Φυσικά! Όποιος αναζητά σοβαρά νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες, πρέπει πάντα να εξετάζει το ενδεχόμενο συγχώνευσης ή εξαγοράς, είναι η μεγάλη ευκαιρία του αύριο. Αποτελεί όχι μόνο μια αποτελεσματική επιχειρηματική κίνηση, αλλά και μια αναγκαιότητα για τη βελτίωση οικονομικών μεγεθών, αφού οδηγεί σε σημαντικές οικονομίες κλίμακας και μεγαλύτερη κεφαλαιακή επάρκεια. Επιπλέον και πολύ σημαντικό, οι μετατροπές ή οι συγχωνεύσεις, συνοδεύονται πλέον από ελκυστικότατα φορολογικά κίνητρα. Αυτή τη στιγμή, βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση νομοσχέδιο του ΥΠΟΙΚ που προβλέπει 3ετή έκπτωση φόρου τάξεως 30% για συγχωνεύσεις και μετασχηματισμούς μικρών επιχειρήσεων και έκπτωση του συνόλου των δαπανών για εξαγορές! Πρέπει να σημειώσω βέβαια, ότι οι εν λόγω διαδικασίες είναι άκρως απαιτητικές στην προετοιμασία και τον έλεγχό τους, γι’ αυτό και ο ρόλος ενός εξειδικευμένου συμβούλου/ελεγκτή, είναι απαραίτητος, προκειμένου να υποστηρίξει το σύνολο των ζητούμενων ενεργειών. Μια καλά σχεδιασμένη και δομημένη μελέτη από εμπειρογνώμονες, συντομεύει πάντα τη διαδικασία διαπραγματεύσεων και αυξάνει τις πιθανότητες επιτυχίας τέτοιων project. Η σχετική ομάδα εμπειρογνωμόνων της CPA, αποτελείται από συνεργάτες όλων των ειδικοτήτων, όπως Ορκωτοί Ελεγκτές και Λογιστές, Φοροτεχνικοί Λογιστές, Δικηγόροι, Χρηματοοικονομικοί Σύμβουλοι. Προσφέρουμε ολοκληρωμένες μελέτες αποτίμησης και ρίσκου και αναλαμβάνουμε ειδικούς ελέγχους ποιότητας και αξιολόγησης, γνωστούς και ως Due Diligence.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός που αναφέρατε, πέρα από τον εκσυγχρονισμό, συμβάλλει και στην αύξηση της κερδοφορίας;

Οι επιχειρήσεις που καινοτομούν, είναι πιο παραγωγικές, πιο κερδοφόρες και έχουν αποδεδειγμένα μεγαλύτερα πεδία ανάπτυξης και εξέλιξης. Η ψηφιοποίηση επιταχύνει τη διάχυση της γνώσης και ευνοεί τη μεγέθυνση επιχειρήσεων, ακόμη και με μικρό κεφάλαιο. Τη CPA, διαπνέουν εσωτερικά και τα 2 αυτά χαρακτηριστικά, είναι θεμελιακό κομμάτι στην κουλτούρα της εταιρικής μας διακυβέρνησης. Το ίδιο συμβουλεύουμε σταθερά και τους πελάτες μας, βοηθώντας τους με την υψηλή τεχνογνωσία και εμπειρία μας να το επιτύχουν!