Τουριστικές Επενδύσεις με τον Ν.4887 και πώς να τις συνδυάσετε με το ΤΑΑ

Από τον Δημήτρη Δημητρίου, CEO της CPA.

​Ξεκίνησαν στις 5 Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις για το καθεστώς «Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων» του νέου Ν. 4887/2022, με ημερομηνία λήξης την 5η Δεκεμβρίου 2022 και προϋπολογισμό -μέχρι στιγμής τουλάχιστον- τα 150.000.000 ευρώ. Πρέπει οπωσδήποτε να γνωρίζετε μάλιστα, ότι ο Αναπτυξιακός Ν.4887 μπορεί να λειτουργήσει συνδυαστικά με το χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης για τη χώρα μας, μια ευκαιρία που είναι αυτονόητο ότι πρέπει να αδράξετε!

Κριτήρια και προϋποθέσεις τουριστικών επενδυτικών σχεδίων

Όπως ο νόμος ορίζει αναλυτικότερα λοιπόν, στην «Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων» υπάγονται εκείνα τα σχέδια που αφορούν σε:

 • Ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων 4 τουλάχιστον αστέρων
 • Εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία 3 τουλάχιστον αστέρων, αφού όμως έχει παρέλθει πενταετία από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας ή από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της προηγούμενης επένδυσης εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής της μονάδας, καθώς και του εκσυγχρονισμού μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων (εφόσον αναβαθμίζονται στην κατηγορία των 3 τουλάχιστον αστέρων)
 • Επέκταση ή/και εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων, τα οποία έχουν διακόψει τη λειτουργία τους για 2 τουλάχιστον έτη πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής και με την προϋπόθεση, ότι στο διάστημα διακοπής δεν έχει γίνει αλλαγή χρήσης του κτιρίου και ότι μέσω της επέκτασης ή του εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής, αναβαθμίζονται σε κατηγορία τεσσάρων 4 τουλάχιστον αστέρων
 • Ίδρυση, επέκταση ή/και εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής Τουριστικών Οργανωμένων Κατασκηνώσεων (Camping), τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία 3 τουλάχιστον αστέρων
 • Ίδρυση ή/και εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων εντός χαρακτηρισμένων παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων, τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία 3 τουλάχιστον αστέρων
 • Ίδρυση, επέκταση ή/και εκσυγχρονισμό σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων (όπως ορίζονται στον ν.4276/2014 – Α’ 155), που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία 4 τουλάχιστον αστέρων και τα οποία κατατίθενται ως ενιαία επενδυτικά σχέδια, μη περιλαμβανομένων των κτιρίων και εγκαταστάσεων προς μεταβίβαση ή με μακροχρόνια μίσθωση
 • Ίδρυση ή εκσυγχρονισμό μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων, εφόσον σωρευτικά φέρουν τον διακριτικό τίτλο «Ξενώνας Φιλοξενίας», κατατάσσονται σε κατηγορία 5 κλειδιών, ενώ διατηρούν ελάχιστο αριθμό 20 ενοικιαζόμενων δωματίων, σύμφωνα και με τα οικεία αδειοδοτικά έγγραφα
 • Ίδρυση, επέκταση ή/και εκσυγχρονισμό ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας, τα condo hotels (όπως ορίζονται στον ν.4276/2014) που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία 4 τουλάχιστον αστέρων και υπό την προϋπόθεση, ότι η μεταβίβαση ή η μακροχρόνια μίσθωση ενισχυόμενων τμημάτων αυτών, λαμβάνει χώρα μετά τη λήξη της τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων του φορέα της επένδυσης.

Πώς συνδυάζεται ο Αναπτυξιακός με το Ταμείο Ανάκαμψης

Αναφορικά τέλος με το συνδυασμό των δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) και των επιχορηγήσεων του Αναπτυξιακού Νόμου, έχετε υπόψη σας ότι η κρατική ενίσχυση, δεν πρέπει να ξεπερνά τα παρακάτω ποσοστά, σύμφωνα πάντα με τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων:

 • Για την Αττική το 15-25%
 • Για το Νότιο Αιγαίο το 30%
 • Για Κρήτη, ∆υτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος το 40%
 • Για Βόρειο Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρο, Θεσσαλία και ∆υτική Ελλάδα το 50%.