Η θέση των τραπεζών για το 2023, οι servicers και οι πλειστηριασμοί

Στο 4th International Conference που διοργάνωσε το Οικονομικό Επιμελητήριο με τον τίτλο «The Greek Economy: Looking into the future», οι Τράπεζες, οι Αγορές και οι Servicers τοποθετήθηκαν για την οικονομία στην Ελλάδα.

Τι περιμένουμε λοιπόν σε σχέση με την αύξηση επιτοκίων τα εξυπηρετούμενα και μη εξυπηρετούμενα δάνεια καθώς και τους πλειστηριασμούς;

Ο κος Καλαντώνης Πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής της Do Value ανέφερε:

Τα προβληματικά δάνεια στην Ελλάδα σήμερα αγγίζουν τα 90 δισ. Λιγότερα κατά 20 δισ. σε σχέση με το 2018. Έχουν εξυπηρετηθεί πάνω από 700.χιλ πελάτες – οφειλέτες, και τα ρυθμισμένα δάνεια έχουν ξεπεράσει τα 35 δισ., ενώ 10 δισ. επέστρεψαν σε πράσινα δάνεια. Οι Servicers έχουν αναλάβει θεσμική υποχρέωση και με την συνδρομή του εργαλείου Ηρακλής να διαχειριστούν αποτελεσματικά τα κόκκινα δάνεια ώστε να αποφευχθεί κατάπτωση των ελληνικών δανείων που θα επιβάρυναν τους Έλληνες Πολίτες. Στόχος των servicers, όπως ανέφερε, είναι να δώσουν λύση με αποτελεσματικότητα και διαφάνεια. Οι αυξήσεις επιτοκίων επηρεάζουν αρνητικά την εξυπηρέτηση των δανείων αφού φαίνονται καθυστερήσεις και μάλλον θα ενταθούν το επόμενο χρονικό διάστημα αφού στεγαστικά δάνεια και επαγγελματικά ήδη εμφανίζουν καθυστερήσεις στις μηνιαίες καταβολές με δίμηνη επί το πλείστον καθυστέρηση.

Για παράδειγμα εταιρεία με 40 εκ. δανεισμό, 200 εργαζόμενους και Ebita 2 εκ. για το 2020-2021 εξυπηρετούσε ετήσιο κόστος 800 χιλ. ευρώ. Για το 2023 διπλασιάζεται το ετήσιο κόστος εξυπηρέτησης σε 1,6 εκ ενώ το 2024 θα φτάσει τα 2 εκ. ευρώ δηλαδή θα χρειάζεται όλο το Ebita για την εξυπηρέτηση του δανεισμού.

Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει 15 τιτλοποιήσεις των 60 δισ. ευρώ. Από το σύνολό τους οι μισές υποθέσεις των κόκκινων αυτών δανείων παρουσιάζουν υστέρηση στα Business Plan. Ένα 20% εξυπηρετείται ενώ ένα 30% αυτού του μέρους θα τελειώσει με πλειστηριασμούς. Η αλήθεια είναι όπως τόνισε ο κος Καλαντώνης ότι οι Servicers μείωσαν το ποσοστό των εσόδων από πλειστηριασμούς στο 20% διότι στόχος είναι η ρύθμιση των δανείων. Δηλαδή από τα ενυπόθηκα δάνεια όπου τα μισά είναι στεγαστικά και τα άλλα μισά επαγγελματικά, τα ακίνητα που εμπλέκονται περί τις 600.000 δυνητικά είναι τα πλειστηριαζόμενα. Για αυτά που προέρχονται από στεγαστικά δάνεια δεν φαίνεται άμεσα να προσβληθούν με πλειστηριασμούς αφού το 80% των στεγαστικών δανείων έχουν ρυθμιστεί. Όμως προβλέπονται ρευστοποιήσεις από πλειστηριασμούς μέσα στην 3ετία περί των 100.000 ακινήτων για αρχή.

Στο ερώτημα που τέθηκε στον κ. Καλαντώνη σχετικά με τον κρατικό φορέα που θα προστατεύει τις κοινωνικά ευπαθή και ευάλωτες ομάδες, απάντησε ότι δεν έχει δημιουργηθεί παρόλο που αναμένεται εδώ και 3 έτη, έτσι ώστε αυτές οι ομάδες να μισθώνουν για 12 έτη την οικεία που εκπλειστηριάστε. Ο λόγος που δεν έχει δημιουργηθεί είναι διότι αναμένεται η σύσταση του φορέα με ιδιωτικά κεφάλαια που δεν έχουν ακόμη συγκεντρωθεί. Τόνισε πως καλό θα ήταν η πολιτεία να δει τον τρόπο της Κύπρου.

Ο κ. Ξηρουχάκης Ηλίας Διευθύνοντας Σύμβουλος του Χρηματοπιστωτικού Ταμείου Σταθερότητας εξέφρασε την βεβαιότητα του ότι το Ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα έχει οχυρωθεί τα τελευταία χρόνια. Οι Τράπεζες τουλάχιστον οι 4 συστημικές έχουν προβεί σε εξυγίανση ισολογισμών, έχουν κατατεθεί σχέδια στις εποπτικές αρχές, έχουν προβεί σε επαναγορά μετοχών σε βραχύ – μακροπρόθεσμο ορίζοντα, ενώ έχει επιτευχθεί αύξηση κεφαλαίων, απόδοση κερδών και εσόδων από τόκους, και αύξηση του λειτουργικού κεφαλαίου. Ως εκ τούτων το Ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα έχει ανασυνταχθεί, είναι ανταγωνιστικό στις Ευρωπαϊκές Αγορές, καθώς και στέκεται θωρακισμένο απέναντι στις εξωτερικές αναταράξεις.

Συμπερασματικά λοιπόν φαίνεται ότι οι τράπεζες είναι σε καλό δρόμο, έναν δρόμο ανάπτυξης με έσοδα από τόκους και επιτόκια, με υψηλά αποτελέσματα από τις μετρήσεις των δεικτών. Όμως οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά θα επιβαρυνθούν από τις αυξήσεις των επιτοκίων, θα κοκκινίσουν δάνεια εξυπηρετούμενα που θα οδηγήσουν σε μια νέα αγορά, οι πλειστηριασμοί θα συνεχίσουν χωρίς εξασφάλιση. Έτσι το σήμερα παρουσιάστηκε ευοίωνο για τις τράπεζες, τα αποτελέσματα όμως θα τα έχουμε στο αύριο, διότι σε μια οικονομία αλληλοεπηρεάζονται όλα.

 

*Το άρθρο έχει δημοσιευτεί στο taxheaven.gr και στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών από τον κ. Δημήτρη Δημητρίου και την κα. Ειρήνη Τσεσμελή.