4 ΒΡΑΒΕΙΑ για τη CPA στα ACCOUNTING AWARDS 2022!

ΔΙΑΚΡΙΘΕΝΤΕΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ CPA

1. Υπηρεσίες Συγχωνεύσεων και Εξαγορών

2. Δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

3. Προγράμματα Εταιρικής Αναδιάρθρωσης, Ανασυγκρότησης & Εξυγίανσης

4. Έλεγχοι Επενδυτικών Σχεδίων Αναπτυξιακών Νόμων 

 

Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη. Αυτή είναι η πραγματική δύναμη και διάκρισή μας!

www.cpaauditors.gr