Ο όμιλος CPA γίνεται μέλος στο ανεξάρτητο παγκόσμιο δίκτυο της Kudos

Ο όμιλος CPA γίνεται μέλος στο ανεξάρτητο παγκόσμιο δίκτυο της Kudos

Το παγκόσμιο ανεξάρτητο δίκτυο συμβουλευτικών και ελεγκτικών υπηρεσιών της Kudos αποκτά εκπροσώπηση στην Ελλάδα Ένα νέο και συναρπαστικό κεφάλαιο ξεκινά για τον Όμιλο CPA, σχεδόν τρία χρόνια μετά την ίδρυσή του από το Δημήτρη Δημητρίου και την Ειρήνη Τσεσμελή. Κατόπιν της συμφωνίας της με το δυναμικό και ανεξάρτητο παγκόσμιο δίκτυο της Kudos International, η CPA γίνεται μέλος του. Η Kudos…

Η ενσωμάτωση της βιωσιμότητας ως δυναμικός καταλύτης για επιχειρηματική αξία

Η ενσωμάτωση της βιωσιμότητας ως δυναμικός καταλύτης για επιχειρηματική αξία

Πώς η ενσωμάτωση των αρχών ESG στην επιχειρησιακή στρατηγική μπορεί να δημιουργήσει βιώσιμη αξία για τις επιχειρήσεις και τους ενδιαφερόμενους. Στον σύγχρονο επιχειρηματικό κόσμο, η βιωσιμότητα έναν απαραίτητο παράγοντα για μακροπρόθεσμη επιτυχία. Η ένταξη των πρωτοβουλιών ESG (περιβαλλοντική, κοινωνική και εταιρική διακυβέρνηση) στην επιχειρηματική στρατηγική μπορεί να βοηθήσει τις εταιρείες να προσδιορίσουν και να διαχειριστούν κινδύνους, να εκμεταλλευτούν ευκαιρίες ανάπτυξης…

Ενίσχυση της φορολογικής διαφάνειας στον τομέα των Κρυπτοστοιχείων

Ενίσχυση της φορολογικής διαφάνειας στον τομέα των Κρυπτοστοιχείων

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει λάβει σημαντικά βήματα προς την ενίσχυση της φορολογικής διαφάνειας στον τομέα των κρυπτοστοιχείων, με την ενσωμάτωση νέων κανόνων που στοχεύουν στην αποτελεσματική φορολόγηση και την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Οι υπουργοί Οικονομικών της ΕΕ έχουν εγκρίνει νέους κανόνες για τη φορολογική διαφάνεια, που συμπληρώνουν την οδηγία για τη διοικητική συνεργασία (ΟΔΣ8). Αυτοί οι κανόνες είναι σχεδιασμένοι για…

Κρυπτονομίσματα και Βιωσιμότητα

Κρυπτονομίσματα και Βιωσιμότητα

Ανάλυση των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και διακυβερνητικών προκλήσεων που συνοδεύουν την ανάπτυξη των ψηφιακών νομισμάτων. Η ανάπτυξη των κρυπτονομισμάτων αποτελεί μια σημαντική πτυχή της σύγχρονης οικονομίας, καθώς συνδυάζει τεχνολογική καινοτομία με νομισματική εξέλιξη. Τα ψηφιακά νομίσματα, όπως το Bitcoin, δεν εκδίδονται από κεντρικές τράπεζες αλλά λειτουργούν σε αποκεντρωμένα δίκτυα, παρέχοντας έτσι μεγαλύτερη διαφάνεια και ανωνυμία στις συναλλαγές. Παρά τις πολλές αρετές…

Ενημέρωση για το Πρόγραμμα: Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙΙ – Ταμείο Δανείων  ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ

Ενημέρωση για το Πρόγραμμα: Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙΙ – Ταμείο Δανείων ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ

Μέσω του υποπρογράμματος επενδυτικών δανείων της πρωτοβουλίας «Επιχειρηματική Χρηματοδότηση» του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ), ενθαρρύνεται η πρόσβαση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων σε χρηματοδοτικά εργαλεία που στοχεύουν στην ενίσχυση της επενδυτικής τους δράσης στην Ελλάδα. Οι επιχειρήσεις επωφελούνται από δανειακά προγράμματα με προνομιακούς όρους, καθώς το 40% του ποσού κάθε δανείου είναι άτοκο, χάρη στη χρηματοδότηση που προέρχεται από…

Καθορισμός Πλαισίου Φορολόγησης & Ελέγχου των Κρυπτονομισμάτων & Ψηφιακών Περιουσιακών Στοιχείων (Digital Assets)

Καθορισμός Πλαισίου Φορολόγησης & Ελέγχου των Κρυπτονομισμάτων & Ψηφιακών Περιουσιακών Στοιχείων (Digital Assets)

Δημήτρης Δημητρίου, CEO της CPA AUDITORS & Μέλος της επιτροπής για τα Κρυπτονομίσματα Το υπουργείο Οικονομικών κατόπιν της έκδοσης της Ευρωπαϊκής Οδηγίας MiCA (Market in Crypto-Assets / REGULATION (EU) 2023/1114 31/5/2023) για τα κρυπτονομίσματα και την υιοθέτηση τους, συστάθηκε με Φ.Ε.Κ. B’ 1372/29-02-24 Ομάδα Εργασίας για τον Καθορισμό Πλαισίου Φορολόγησης & Ελέγχου των Κρυπτονομισμάτων & Ψηφιακών Περιουσιακών Στοιχείων (Digital Assets)…

Ο Δημήτρης Δημητρίου Υποψήφιος στις εκλογές του Σ.Ο.Ε.Λ. (Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών)

Ο Δημήτρης Δημητρίου Υποψήφιος στις εκλογές του Σ.Ο.Ε.Λ. (Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών)

Σε μια εποχή που ο ρόλος των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών είναι κρίσιμος για την Εταιρική Διακυβέρνηση, τη Βιωσιμότητα και τη γενικότερη οικονομική δραστηριότητα, ο Δημήτρης Δημητρίου ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του για τις ερχόμενες εκλογές του Σώματος την επόμενη Τετάρτη 22 Μαΐου 2024. Ο Δημήτρης Δημητρίου διεκδικεί θέση στα δύο θεσμικά όργανα του επαγγέλματος, με βασικό στόχο την ενίσχυση της πολυφωνίας…

Ο Δημήτρης Δημητρίου στην Επιτροπή Κρυπτονομισμάτων

Ο Δημήτρης Δημητρίου στην Επιτροπή Κρυπτονομισμάτων

Ο Δημήτρης Δημητρίου, Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της CPA, έχει επιλεγεί ως μέλος της νεοσυσταθείσας Επιτροπής Κρυπτονομισμάτων του Υπουργείου Οικονομικών. Η συμμετοχή του στην Επιτροπή για τον καθορισμό του φορολογικού πλαισίου και του ελέγχου των κρυπτονομισμάτων και ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων είναι καθοριστική. H επιτροπή ανακοινώθηκε από την εφημερίδα της κυβερνήσεως με ΦΕΚ Β’ 2369/19.04.2024, και αποσκοπεί στη διαμόρφωση ενός σταθερού…

Καταβολή προστίμων 790.000 ευρώ σε τρία μεγάλα servicers για παραβάσεις σχετικά με κόκκινα δάνεια

Καταβολή προστίμων 790.000 ευρώ σε τρία μεγάλα servicers για παραβάσεις σχετικά με κόκκινα δάνεια

Οι Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις υπέστησαν διοικητικά πρόστιμα ύψους 790.000 ευρώ συνολικά, τα οποία επιβλήθηκαν από το Υπουργείο Ανάπτυξης μετά από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου εξαιτίας παραβιάσεων της νομοθεσίας. Ειδικότερα: Α. Η doValue Greece A.E.Δ.Α.Δ.Π. επιβλήθηκε πρόστιμο 330.000 ευρώ λόγω της ανεπιτυχούς ενημέρωσης οφειλετών σχετικά με…

Νέα ψηφιακή πλατφόρμα ενημέρωσης δανειοληπτών

Νέα ψηφιακή πλατφόρμα ενημέρωσης δανειοληπτών

Διαφάνεια και άμεση πρόσβαση  στην ατομική ενημέρωση δανειοληπτών από τους servicers Προς την εποχή της ψηφιακής αναβάθμισης στην εξυπηρέτηση δανειοληπτών κινείται η ελληνική αγορά, με την πρόσφατη έναρξη μιας πρωτοποριακής ψηφιακής πλατφόρμας που δίνει τη δυνατότητα στους δανειολήπτες να λαμβάνουν άμεσα και αξιόπιστα στοιχεία για το δάνειό τους. Μέσω αυτής της πλατφόρμας, οι δανειολήπτες μπορούν να ενημερώνονται εύκολα για το…