Συνέντευξη του Δημήτρη Δημητρίου στο Finance Pro

Η CPA Auditors & Consultants στην οποία είστε ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος είναι leader στην παροχή Ελεγκτικών, Λογιστικών, Φορολογικών και Χρηματοοικονομικών Συμβουλών. Πώς καταφέρατε και την οδηγήσατε σε αυτό το επίπεδο;

Η επίτευξη της ηγετικής θέσης της CPA Auditors & Consultants οφείλεται σε έναν συνδυασμό στρατηγικών παραγόντων που αντικατοπτρίζουν το όραμα και τις δεσμεύσεις μας. Καταρχάς, έχουμε στοχεύσει στην παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών που προσαρμόζονται απόλυτα στις μοναδικές ανάγκες κάθε πελάτη. Αυτή η εξατομικευμένη προσέγγιση μας έχει επιτρέψει να αναπτύξουμε μακροχρόνιες, αλλά και αμοιβαία επωφελείς σχέσεις με τους πελάτες μας συμβάλλοντας ουσιαστικά στην επιτυχία τους. Επίσης, έχουμε επενδύσει σημαντικά στην τεχνολογία και την εκπαίδευση προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι τα στελέχη και το προσωπικό μας είναι πάντα ενήμερα για τις τελευταίες χρηματοοικοονομικές εξελίξεις τόσο στο εγχώριο όσο και σε διεθνές επίπεδο. Αυτό διασφαλίζει ότι είμαστε πάντα έτοιμοι να ανταποκριθούμε στις ανάγκες των πελατών μας σε έναν δυναμικό και συνεχώς μεταβαλλόμενο οικονομικό τοπίο. Επιπλέον, έχουμε δημιουργήσει σημαντικές συνεργασίες με στελέχη και εταιρείες τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Αυτές οι συνεργασίες μας έχουν μεταφέρει τεχνογνωσία, εξειδικευμένες πρακτικές και υπηρεσίες που ενισχύουν την ικανότητά μας να υποστηρίξουμε τους πελάτες μας ακόμα αποτελεσματικότερα.

Η αφοσίωση της ομάδας μας είναι καθοριστική. Έχουμε δημιουργήσει μια ισχυρή ομάδα στελεχών με πολυετή εμπειρία στην οικονομική διαχείριση επιχειρήσεων, η οποία συνεργάζεται αποτελεσματικά για την επίτευξη των κοινών μας στόχων. Συνεχίζουμε να αναπτυσσόμαστε και να αναγνωριζόμαστε, όπως αποδεικνύεται από τα βραβεία που έχουμε λάβει τα τελευταία 2 έτη, στα Finance & Accounting Awards του 2022 & 2023, λαμβάνοντας Gold, Silver και Bronze στις παρακάτω κατηγορίες:
Επιτυχείς Έλεγχοι Επενδυτικών Σχεδίων των Αναπτυξιακών Νόμων
Υπηρεσίες Συγχωνεύσεων και Εξαγορών
Υπηρεσίες Ένταξης στον Αναπτυξιακό Νόμο και στο ΕΣΠΑ
Financial Reporting, Planning and Analysis
Επιτυχή Προγραμμάτα Ανδιοργάνωσης, Ανασυγκρότησης και Εξυγίανσης
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Ποια πιστεύετε πως είναι τα στοιχεία που σας έκαναν να ξεχωρίσετε στον απαιτητικό τομέα που δραστηριοποιείστε;

Η επιτυχία μας σε αυτόν τον απαιτητικό τομέα οφείλεται σε πολλούς παράγοντες που ενισχύουν την αξιοπιστία και την αποτελεσματικότητά μας. Η συνεχής επένδυσή μας στην εκπαίδευση και την έρευνα είναι καθοριστική. Ακολουθούμε στενά τις τελευταίες εξελίξεις στον χρηματοοικονομικό τομέα και τις βέλτιστες πρακτικές, διασφαλίζοντας ότι είμαστε πάντα ενημερωμένοι και προετοιμασμένοι για τις πιο προηγμένες προκλήσεις.

Επίσης, έχουμε συμμετάσχει σε πολύπλοκα χρηματοοικονομικά και ελεγκτικά έργα, κατακτώντας την αναγνώριση για την ικανότητά μας να ανταποκρινόμαστε σε περίπλοκες απαιτήσεις. Με την εμπειρία αυτή, έχουμε κατανοήσει τον τρόπο αντιμετώπισης κρίσιμων καταστάσεων και τη δημιουργία βιώσιμων λύσεων.

Επιπλέον, διαθέτουμε ένα ευρύτατο φάσμα εμπειριών με μια ομάδα εξειδικευμένων επαγγελματιών που καλύπτουν όλους τους τομείς της οικονομικής διαχείρισης. Αυτή η συλλογική γνώση και εμπειρία, μας κατατάσσει πολύ υψηλά στον κλάδο μας.

Έχετε μια επιτυχημένη πορεία στον επαγγελματικό στίβο. Τι σας ώθησε να θέσετε υποψηφιότητα στις εκλογές του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος;

Μετά από τη συνεχιζόμενη 7ετή επιτυχή πορεία ως εκλεγμένος αντιπρόσωπος στη ΣτΑ της Κεντρικής Διοίκησης του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.), η απόφασή μου να θέσω την υποψηφιότητα μου στις εκλογές της 10ης Δεκεμβρίου 2023, οφείλεται στην πεποίθησή μου ότι μπορώ να συμβάλλω στην περαιτέρω ανάπτυξη και ευημερία του επιστημονικού φορέα του κλάδου μας. Με την πολυετή εμπειρία μου και τη γνώση που έχω στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι οικονομολόγοι (όπως Λογιστές, Ορκωτοί ελεγκτές, τραπεζικοί, εφοριακοί κ.ο.κ.), πιστεύω ότι μπορώ να συνεισφέρω στη διαμόρφωση πολιτικών και πρωτοβουλιών που θα ενισχύσουν και θα βοηθήσουν όλους τους επαγγελματίες του φορέα μας. Επίσης, πιστεύω στη σημασία της διαφάνειας και της καλής διακυβέρνησης στον τομέα της οικονομίας, και θα εργαστώ για την προώθηση αυτών των αξιών στο πλαίσιο του Οικονομικού Επιμελητηρίου. Με την προσδοκία μου να συνεισφέρω στην κοινότητα και στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που θα ευνοεί την επιχειρηματικότητα και την οικονομική ανάπτυξη.

Στη νέα επιχειρηματική πραγματικότητα, σημαντική παράμετρος είναι η κοινωνική προσφορά των επιχειρηματιών. Μπορείτε να μας μιλήσετε για τη δική σας δραστηριότητα σε αυτό το πεδίο;

Στη σύγχρονη επιχειρηματική πραγματικότητα, η κοινωνική προσφορά των επιχειρηματιών δεν αποτελεί απλώς μια ευγενή πράξη, αλλά αποτελεί σημαντική εταιρική κοινωνική ευθύνη με στόχο τη δημιουργία μιας θετικής επιχειρηματικής παρουσίας. Οι επιχειρηματίες που υιοθετούν την καταδεικνύουν όχι μόνο τη δέσμευσή τους στη βιώσιμη ανάπτυξη, αλλά και τη συνείδησή τους για τον ρόλο τους στην κοινωνία.

Η επιχειρηματική κοινωνική προσφορά δεν περιορίζεται στην φιλανθρωπία, αλλά επεκτείνεται στην ένταξη της κοινωνικής σε κάθε επίπεδο της επιχείρησης. Από τη δημιουργία βιώσιμων πρακτικών και προϊόντων μέχρι και την ενίσχυση της εκπαίδευσης

και την ενίσχυση της εκπαίδευσης, οι επιχειρήσεις που ενσωματώνουν την κοινωνική προσφορά δημιουργούν ένα πλαίσιο που ωφελεί τόσο την εταιρεία όσο και την κοινωνία.

Σε μια εποχή όπου οι καταναλωτές δίνουν μεγαλύτερη προσοχή στην εταιρική κοινωνική ευθύνη, η κοινωνική προσφορά δεν είναι απλά επιλογή, αλλά αναδεικνύεται ως στρατηγική που συνδυάζει την επιτυχία της επιχείρησης με την θετική επίδρασή της στην κοινωνία.

“Ελπίζω στη στήριξή σας στην προσπάθειά μου να συμβάλω στην κοινότητά μας, και ανυπομονώ να ανταλλάξουμε απόψεις και ιδέες σχετικά με τη βελτίωση του χρηματοοικονομικού οικοσυστήματος στην Ελλάδα και την περιοχή μας.”