Ενημέρωση για το Πρόγραμμα: Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙΙ – Ταμείο Δανείων ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ

Μέσω του υποπρογράμματος επενδυτικών δανείων της πρωτοβουλίας «Επιχειρηματική Χρηματοδότηση» του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ), ενθαρρύνεται η πρόσβαση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων σε χρηματοδοτικά εργαλεία που στοχεύουν στην ενίσχυση της επενδυτικής τους δράσης στην Ελλάδα.

Οι επιχειρήσεις επωφελούνται από δανειακά προγράμματα με προνομιακούς όρους, καθώς το 40% του ποσού κάθε δανείου είναι άτοκο, χάρη στη χρηματοδότηση που προέρχεται από το ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ, με τη διαχείριση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (HDB).

Στόχος Ταμείου

Ο στόχος του Ταμείου είναι να διευκολύνει την πρόσβαση σε χρηματοδότηση για όλες τις ΜμΕ, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητά τους στις διεθνείς αγορές. Το Ταμείο διαθέτει συνολικό προϋπολογισμό €200.000.000, ενώ με τη συμμετοχή των Πιστωτικών Ιδρυμάτων το συνολικό χαρτοφυλάκιο δανείων φτάνει τα € 450.000.000.

Οφέλη Ταμείου

Τα οφέλη για την επιχείρησή σας είναι σημαντικά. Για κάθε δάνειο, το Ταμείο καλύπτει το 40% του κεφαλαίου άτοκα, ενώ το υπόλοιπο 60% χορηγείται μέσω των Πιστωτικών Ιδρυμάτων με μειωμένο επιτόκιο. Επιπλέον, για τα πρώτα δύο έτη του δανείου, το Ταμείο επιδοτεί τμήμα του επιτοκίου, μειώνοντας έτσι το τελικό κόστος του δανείου για εσάς. Οι εξασφαλίσεις που απαιτούνται δεν υπερβαίνουν το 100% του κεφαλαίου του δανείου, διασφαλίζοντας έτσι την οικονομική σας βιωσιμότητα. Τα δάνεια κυμαίνονται από € 20.000 έως € 8.000.000 για επενδυτικά δάνεια, με διάρκεια από 5 έως 12 έτη, και από € 10.000 έως € 500.000 για δάνεια κεφαλαίου κίνησης, με διάρκεια από 2 έως 5 έτη. Οι εκταμιεύσεις γίνονται είτε εφάπαξ είτε τμηματικά, με τελική ημερομηνία την 31.12.2029.

Πώς μπορείτε να το αποκτήσετε

Η εταιρεία μας, με χρόνια εμπειρίας στον τομέα της συμβουλευτικής, δεσμεύεται να παρέχει εξειδικευμένες λύσεις και υποστήριξη στις επιχειρήσεις. Οι ειδικοί μας είναι πάντα δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες συμβουλές και καθοδήγηση για να διασφαλίσουν ότι θα επωφεληθείτε πλήρως από προγράμματα όπως το Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙΙ. Η αφοσίωσή μας στην επιτυχία των πελατών μας είναι αυτό που μας διαφοροποιεί και μας καθιστά ηγέτες στον κλάδο.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη σελιδα εδώ. Για υποστήριξη στην υποβολή της αίτησής σας, επικοινωνήστε μαζί μας. Η ομάδα μας είναι εδώ για να σας βοηθήσει να αξιοποιήσετε αυτή τη μοναδική ευκαιρία για την ανάπτυξη της επιχείρησής σας.

Για επικοινωνία, στείλτε μας email στο info@cpaauditors.gr ή καλέστε μας στο +30 2130995666/70.