Ο Δημήτρης Δημητρίου Υποψήφιος στις εκλογές του Σ.Ο.Ε.Λ. (Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών)

Σε μια εποχή που ο ρόλος των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών είναι κρίσιμος για την Εταιρική Διακυβέρνηση, τη Βιωσιμότητα και τη γενικότερη οικονομική δραστηριότητα, ο Δημήτρης Δημητρίου ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του για τις ερχόμενες εκλογές του Σώματος την επόμενη Τετάρτη 22 Μαΐου 2024.

Ο Δημήτρης Δημητρίου διεκδικεί θέση στα δύο θεσμικά όργανα του επαγγέλματος, με βασικό στόχο την ενίσχυση της πολυφωνίας για να αντεπεξέλθουμε συλλογικά στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε.

Με αίσθημα ευθύνης και διάθεση προσφοράς, είναι έτοιμος να αξιοποιήσει την πολυετή εμπειρία και γνώση του για το καλό των συναδέλφων, εμπιστευόμενος στις αξίες που οφείλουμε να πρεσβεύουμε ως Ορκωτοί Ελεγκτές: διαφάνεια, αξιοκρατία, ενσυναίσθηση, συμπερίληψη.

Ως ιδρυτής μιας μικρομεσαίας ελεγκτικής εταιρείας δεσμεύεται να υπηρετήσει αυτές τις αξίες και να εξασφαλίσει ότι η φωνή τους θα ακουστεί.

Οι εκλογές θα διεξαχθούν στις 22 Μαΐου 2024 στο ξενοδοχείο CARAVEL. Η υποψηφιότητά του περιλαμβάνει:

  • Μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου του ΣΟΕΛ με αριθμό υποψηφιότητας #3
  • Μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΣΟΕΛ με αριθμό υποψηφιότητας #2