Restart για τις ΜμΕ με το ΤΑΑ: Παγίδες & Ευκαιρίες

Άποψη του Δημήτρη Δημητρίου, CEO & Founder της CPA.

Τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ), στοχεύουν στη χρηματοδότηση σημαντικών ιδιωτικών επενδύσεων κατά τουλάχιστον με 50%, αλλά και με δάνεια προερχόμενα από το εγχώριο χρηματοπιστωτικό σύστημα, ή/και τους Ευρωπαϊκούς Χρηματοπιστωτικούς Θεσμούς (όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης). Ο δανεισμός αφορά όχι μόνο μεγάλες, αλλά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις με κεφάλαια χαμηλού κόστους, διάρκειας τουλάχιστον 12 ετών.

ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Το πρόγραμμα, πέρα από χρηματοδότηση για επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις που θα κάνουν τις οικονομίες να ξεπερνούν κρίσεις, όπως αυτή της πανδημίας, που στοχεύει στην επιτάχυνση της μετατροπής της οικονομίας της ΕΕ σε μια οικονομία μηδενικών ρύπων και στο κλείσιμο του ψηφιακού χάσματος με τις ΗΠΑ και τις άλλες προηγμένες χώρες. Αυτό αποτυπώνεται άλλωστε και στις 5 επενδυτικές κατηγορίες (πυλώνες) που το Ταμείο όρισε και οι οποίες είναι: επενδύσεις για ένα πιο πράσινο μέλλον, επενδύσεις για ψηφιακό μετασχηματισμό, επενδύσεις με στόχο την καινοτομία και έρευνα, επενδύσεις με βάση την εξωστρέφεια, που είναι οι συνεργασίες μεταξύ ομοειδών ή συμπληρωματικών κλάδων της οικονομίας για εξαγωγές και τέλος, επενδύσεις για συγχωνεύσεις και εξαγορές.

Στα καλά νέα λοιπόν, εντάσσεται το γεγονός ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αν μπορεί να φαινόταν αρχικά ότι θα μείνουν απέξω, εξασφάλισαν τελικά επιδοτήσεις για επενδύσεις που φτάνουν συνολικά τα 1,5 δισ. ευρώ!

Οι δε τομείς στους οποίους κατευθύνεται το ποσό και πρέπει να δείξουν ενδιαφέρον ή δραστηριότητα είναι:

  • Ο ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων
  • Η ανάπτυξη του αγροδιατροφικού τομέα
  • Η αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος
  • Οι ηλεκτρικές μεταφορές
  • Οι νεοφυείς επιχειρήσεις

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ 3 ΠΑΓΙΔΕΣ

Η μεγάλη ευκαιρία για τις ΜμΕ στο πρόγραμμα, κρύβεται στον επενδυτικό πυλώνα που στηρίζει συγχωνεύσεις και εξαγορές. Και είναι ευκαιρία, γιατί είναι το κλειδί που θα βοηθήσει να μεγαλώσει το μέγεθος των επιχειρήσεων, έτσι ώστε τελικά να επιτρέψει την πρόσβαση τους στους πόρους του! Σημαντικό πολύ, όπως καταλαβαίνετε, καθώς η Ελλάδα έχει τις μικρότερες επιχειρήσεις στην Ευρώπη. Οι αστικές επιχειρηματικές συμπράξεις συνεπώς, είναι το εργαλείο που θα οδηγήσει τις μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις στη συμμετοχή στο πρόγραμμα. Έτσι, εκείνες μεν θα έχουν κίνητρο για τη σύμπραξη την πρόσβαση τους στον δανεισμό, ενώ οι μεγάλες εταιρίες, θα έχουν ως κίνητρο τις φορολογικές και ασφαλιστικές ελαφρύνσεις!

Προσοχή όμως και 3 στις παγίδες που κρύβει τα πρόγραμμα και είναι οι εξής:

  1. Κάθε επένδυση που υποβάλλεται για δάνειο ΤΑΑ, θα πρέπει να αποτυπώνει με ακρίβεια το ποσοστό εκείνο του προϋπολογισμού του θα διατεθεί σε δαπάνες Πράσινης μετάβασης και Ψηφιακού μετασχηματισμού. Είναι δαπάνες που αν δεν συμπεριλαμβάνονται και δεν αναλύονται επακριβώς, θα σας κοστίσουν την έγκριση!
  2. Επίσης, μια δεύτερη παγίδα που υπάρχει, είναι ο όρος για τη μη υπέρβαση του ορίου των κρατικών ενισχύσεων (de minimis), των ποσών δηλαδή που έχει πάρει μια επιχείρηση από κρατικά μέτρα στήριξης και τα οποία δε θα πρέπει να ξεπερνούν ένα συγκεκριμένο όριο σωρευτικά.
  3. Τρίτον και εξαιρετικά σημαντικό, η επένδυση θα πρέπει να αξιολογηθεί και να αποδεικνύεται τόσο κερδοφόρα, όσο και βιώσιμη, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η όλη η χρηματοδότηση θα βασίζεται σε ασφαλή οικονομικά κριτήρια. Αυτός ο όρος ενδέχεται όμως να δημιουργήσει ασάφειες και αδικίες ως προς την εφαρμογή του, κυρίως επειδή κάθε τράπεζα θα αξιολογεί με δικά της κριτήρια.

Όπως και να χει, αξίζει να αξιοποιήσουμε στο έπακρο την ευκαιρία, δίνοντας αναλυτική πληροφόρηση, ξεκάθαρες διαδικασίες και ταχείς εγκριτικές διαδικασίες στις επιχειρήσεις, βοηθώντας τις να δυναμώσουν, να εκσυγχρονιστούν και να κάνουν restart μετά την κρίση που δημιούργησε η πανδημία.