Στρατηγικές συνεργασίες

Rapidz

Η RAPIDZ είναι ένας κορυφαίος πάροχος λύσεων πληρωμών Web3 με έδρα τη Σιγκαπούρη, ο οποίος διευκολύνει απρόσκοπτες και ασφαλείς συναλλαγές μεταξύ εικονικών και ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων. Με μεγάλη έμφαση στον εκσυγχρονισμό του τρόπου με τον οποίο πραγματοποιούν συναλλαγές και ανταλλάσσουν αξία, η RAPIDZ στοχεύει να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ της παραδοσιακής χρηματοδότησης και του αναδυόμενου κόσμου των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.

Η CAPITALS Circle Group, (CCG) με έδρα το Βερολίνο είναι μία διεθνής εταιρεία συμβούλων επιχειρήσεων με δραστηριότητα σε Γερμανία, Ελλάδα, Αγγλία.

H CCG παρέχει εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες μεταξύ άλλων σε θέματα ESG & Sustainability, έχοντας συμβουλέψει σε ESG θέματα γνωστές επιχειρήσεις από το χρηματοπιστωτικό και επενδυτικό κλάδο καθώς και από τον εταιρικό κόσμο.

Προσφέρει υψηλής ποιότητας συμβουλευτικές υπηρεσίες ESG, περιλαμβάνοντας Στρατηγική Αειφορίας, Επενδυτική Πολιτική και Στρατηγική ESG, Μοντελοποίηση και Αξιολόγηση ESG, Έρευνα Αγοράς ESG, κανονιστική συμμόρφωση σε σχέση με ESG (ESG Compliance με SFDR & EU Taxonomy), Βιώσιμη Τραπεζική, Εκπαίδευση για ESG & Sustainability, Απολογισμό ESG  κλπ. Η CAPITALS Circle Group έχει δουλέψει σε έργα ESG & Sustainability σε Γερμανία, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Κύπρο, Μπαχρέιν, Κουβέιτ.

H CCG παράλληλα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες Στρατηγικής Διεθνούς Ανάπτυξης, Εταιρική Επικοινωνίας, Governance, Risk & Compliance, παρέχοντάς υπηρεσίες υψηλότατης ποιότητας, αριστείας και προστιθέμενης αξίας.