Οι CPA Auditors, δεσμευόμαστε να προστατεύουμε και να σεβόμαστε την Ιδιωτικότητα σας. Παρακαλούμε διαβάστε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, καθώς σε αυτή θα βρείτε σημαντικές πληροφορίες σχετικά με το πώς συλλέγουμε και διαχειριζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς.

Ιστοσελίδα της Εταιρείας μας

Η ιστοσελίδα μας είναι η https://cpaauditors.gr

Πληροφορίες και συγκατάθεση

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου περιγράφει πως συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε, επεξεργαζόμαστε και διαβιβάζουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα (εφεξής θα αναφέρεστε ως ο «Χρήστης»).

Διαβάζοντας την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, ο «Χρήστης» ενημερώνεται πλήρως για τα ως άνω αναφερόμενα.

Ο «Χρήστης» πρέπει να διαβάσει προσεκτικά την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, η οποία συντάχθηκε με γνώμονα την απλότητα και την καθαρότητα, με σκοπό την διευκόλυνση της κατανόησης, ώστε να δύναται να αποφασίσει ελεύθερα και οικειοθελώς εάν επιθυμεί να προσκομίσει τα προσωπικά του δεδομένα στην Εταιρεία μας για τον δηλωμένο σκοπό.

Identity

Όταν στην παρούσα Πολιτική αναφέρεται «εμείς», «εμάς», «μας», «Υπεύθυνος Επεξεργασίας», εννοείται ότι αναφερόμαστε στην CPA Auditors.

 

Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Για τους σκοπούς των αναφερομένων/οριζομένων στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR), εμείς είμαστε ο «Υπεύθυνος Επεξεργασίας». Τα στοιχεία επικοινωνίας μας είναι:

CPA AUDITORS

Μητροπόλεως 64,

10563, Αθήνα, Ελλάδα

info@cpaauditors.gr

 

Προσωπικά στοιχεία που συλλέγουμε και λόγοι για τους οποίους τα συλλέγουμε

Συλλέγουμε τα εξής στοιχεία (ανά περίπτωση):

Κατά την εγγραφή σας στην Ιστοσελίδα μας για προσθήκη σας στον κατάλογο αποδεκτών για newsletter ·      Το mail σας

Βασική προϋπόθεση για την εγγραφή σας στον κατάλογο αποδεκτών είναι η αποδοχή από εσάς των όρων χρήσης και της παρούσας πολιτικής απορρήτου

Κατά την χρήση της φόρμας επικοινωνίας της Ιστοσελίδας μας ·      Το ονοματεπώνυμο σας

·      Το mail σας

·      Το τηλέφωνο σας

·      Την υπηρεσία για την οποία ενδιαφέρεστε

·      Το μήνυμα σας

Βασική προϋπόθεση για την εγγραφή σας στον κατάλογο αποδεκτών είναι η αποδοχή από εσάς των όρων χρήσης και της παρούσας πολιτικής απορρήτου

Για την χορήγηση των υπηρεσιών μας προς εσάς Για την παροχή των υπηρεσιών μας σε πελάτες μας, ενδέχεται να ζητήσουμε Προσωπικά Δεδομένα είτε πελατών είτε υπαλλήλων, πελατών και προμηθευτών των πελατών μας. Τα Προσωπικά αυτά Δεδομένα μας παρέχονται είτε εθελοντικά, ή συλλέγονται από εμάς από πηγές τρίτων κατόπιν αιτήματος των πελατών μας. Τα Δεδομένα αυτά μπορεί να είναι:

·      Βασικές πληροφορίες όπως ονοματεπώνυμο, στοιχεία θέσης, στοιχεία εργασίας

·      Στοιχεία επικοινωνίας

·      Οικονομικά στοιχεία

·      Λοιπά στοιχεία που τυχόν απαιτηθούν

Τα Δεδομένα αυτά τα συλλέγουμε για:

·      Την παροχή των υπηρεσιών μας

·      Για λόγους marketing

·      Για λογιστικούς σκοπούς

·      Για φορολογικούς σκοπούς

·      Για λόγους συμμόρφωσης με Νομικές και Κανονιστικές απαιτήσεις

·      Για την προάσπιση των Νομικών δικαιωμάτων μας αλλά και των πελατών μας

 

Ειδικότερα:

 

Για Συμβουλευτικές υπηρεσίες ενδέχεται να ζητήσουμε:

·      Στοιχεία επικοινωνίας (όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνα επικοινωνίας και email)

·      Στοιχεία προμηθευτών τα οποία ενδέχεται να συμπεριλαμβάνουν προσωπικά στοιχεία υπαλλήλων ή προμηθευτών του πελάτη (π.χ όνομα, στοιχεία επικοινωνίας, ημερομηνία γέννησης, Ιθαγένεια, αριθμούς ταυτότητας, συμβάσεις εργασίας κλπ)

·      Οικονομικά και μισθολογικά στοιχεία, στοιχεία συνταξιοδότησης και αριθμούς τραπεζικών λογαριασμών

·      Πληροφορίες υγείας για άτομα που λαμβάνουν συγκεκριμένα φάρμακα ή θεραπείες

·      Λοιπά Προσωπικά Δεδομένα κατά περίπτωση

 

Για Φορολογικές υπηρεσίες ενδέχεται να ζητήσουμε:

·      Προσωπικά Δεδομένα του πελάτη, των εξαρτώμενων μελών του (π.χ στοιχεία διεύθυνσης και επικοινωνίας, φορολογικά στοιχεία, δημογραφικά στοιχεία κλπ)

·      Διάφορα έγγραφα όπως αρχεία φορολογικών δηλώσεων, αιτήματα και αποτελέσματα ελέγχων από Αρχές κλπ

·      Διάφορα επίσημα και Προσωπικά έγγραφα όπως πιστοποιητικά γέννησης, άδειες γάμου, πτυχία, στοιχεία ταυτότητας και διαβατηρίου κλπ)

·      Αριθμοί και κινήσεις τραπεζικών λογαριασμών

·      Κωδικοί πρόσβασης σε δημόσιες πλατφόρμες

·      Δεδομένα κατάστασης εργασίας

·      Δεδομένα περιουσιακής κατάστασης

·      Λοιπά Προσωπικά Δεδομένα κατά περίπτωση

 

Για έλεγχο συναλλαγών, επεξεργαζόμαστε πληροφορίες συναλλαγών, για έλεγχο διαφάνειας, νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες κλπ ως προς την εκπλήρωση των ελεγκτικών μας Συμβατικών υποχρεώσεων. Οι έλεγχοι που διεξάγουμε ενδέχεται να συμπεριλαμβάνουν τα κάτωθι:

·      Αποδεικτικά εκτέλεσης Συμβάσεων

·      Συγκρούσεις συμφερόντων

·      Επαλήθευση ταυτότητας

·      Ιδιοκτησίες

·      Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

·      Πολιτικές, δικαστικές, δημοσιογραφικές, χρηματιστηριακές κλπ διασυνδέσεις προς παροχή ευνοϊκών συνθηκών ή/και αποφάσεων κατά παράβαση των Αρχών της ισονομίας, της αναλογικότητας και της διαφάνειας

·      Ως μέρος αυτών των ελέγχων, ενδέχεται να πρέπει να επεξεργαστούμε Προσωπικά Δεδομένα ειδικής κατηγορίας (για παράδειγμα, αποδεικτικά πολιτικά εκτεθειμένων ατόμων ή για να συλλέξουμε πληροφορίες σχετικά με ποινικές καταδίκες, όπου αυτό απαιτείται για τους νόμους κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες).

Τα Δεδομένα αυτά τα συλλέγουμε για:

·      Την παροχή των υπηρεσιών μας με ιδιαίτερη σπουδή ως προς την Αρχή της διαφάνειας

·      Για λόγους συμμόρφωσης με Νομικές και Κανονιστικές απαιτήσεις

·      Για την προάσπιση των Νομικών δικαιωμάτων μας αλλά και των πελατών μας

·      Την πλήρη συμμόρφωση με την Νομοθεσία περί ανεξαρτησίας

Συλλογή στοιχείων τρίτων που ενδέχεται να συλλεχθούν για την παροχή των υπηρεσιών μας Για την παροχή των υπηρεσιών μας στους πελάτες μας, ενδέχεται να συλλέξουμε Προσωπικά Δεδομένα ατόμων (π.χ υπαλλήλων, προμηθευτών κλπ) με τα οποία δεν έχουμε άμεση (συμβατική σχέση). Αυτά τα Δεδομένα μπορεί να είναι:

·      Ονοματεπώνυμο

·      Φύλο

·      Ηλικία

·      Οικογενειακή κατάσταση

·      Ιθαγένεια

·      Στοιχεία επικοινωνίας

·      Μισθολογική κατάσταση

·      Εισοδηματικά στοιχεία

·      Επενδυτικά στοιχεία

·      Φορολογική κατάσταση

·      Λοιπά στοιχεία απασχόλησης

Για κάποιες υπηρεσίες, ενδέχεται να επεξεργαστούμε και Προσωπικά Δεδομένα ειδικής κατηγορίας όπως:

·      Στοιχεία εξαρτώμενων μελών

·      Συνδικαλιστική δράση

·      Πολιτική Δράση

·      Ιατρικά Δεδομένα

·      Συμμετοχές σε φιλανθρωπικές οργανώσεις

Τέτοια Προσωπικά Δεδομένα ενδέχεται να συλλεχθούν και θα χρησιμοποιηθούν μόνο όπου είναι απαραίτητο σε σχέση με την παροχή των υπηρεσιών μας για την οποία συλλέχθηκαν τα Δεδομένα αυτά, όπως ο καθορισμός της σωστής φορολογίας του εισοδήματος του πελάτη μας και η αξίωση της σωστής έκπτωσης φόρου σε σχέση με αυτές τις πληρωμές.

Για την συμμετοχή σε meetings, conferences είτε δια ζήσης είτε μέσω ηλεκτρονικών πλατφορμών Επεξεργαζόμαστε Προσωπικά Δεδομένα σχετικά με τους συμμετέχοντες σε συνέδρια, συναντήσεις, εκδηλώσεις και εκδηλώσεις εκπαιδευτικού (και όχι μόνο) τύπου. Γι’ αυτό, ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν διάφορες εφαρμογές οι οποίες παρέχουν υψηλή προστασία απορρήτου, με βάση τις Πολιτικές απορρήτου τους. Τα Δεδομένα αυτά μπορεί να είναι:

·      Ονοματεπώνυμο

·      Email

·      Τηλέφωνα επικοινωνίας

·      Θέση εργασίας

·      Λοιπά στοιχεία τα οποία ενδέχεται να απαιτηθούν ανά περίπτωση

Η Εταιρεία μας επιτρέπεται να λαμβάνει φωτογραφικό υλικό ή/και βίντεο από χώρους εκδηλώσεων και συνεδρίων που η ίδια οργανώνει για λόγους Marketing. Ενδέχεται να καταγραφούν εικόνες και φωνές των περευρισκομένων και το υλικό ενδέχεται να δημοσιευτεί στην ηλεκτρονική μας Ιστοσελίδα.

Τα παραπάνω στοιχεία ενδέχεται να τα συλλέξουμε για:

·      Την αποτροπή πρόσβασης μη εξουσιοδοτημένων ατόμων

·      Λόγους διαχείρισης συμμετεχόντων

·      Την διασφάλιση των πληροφοριών

Στοιχεία προμηθευτών ή/και υπεργολάβων μας Ενδέχεται να επεξεργαστούμε Προσωπικά Δεδομένα από προμηθευτές ή/και υπεργολάβους μας προκειμένου να λάβουμε διάφορες υπηρεσίες από αυτούς αν και εφόσον απαιτηθεί. Τα Δεδομένα αυτά μπορεί να είναι:

·      Ονοματεπώνυμο

·      Στοιχεία εργοδότη

·      Στοιχεία επικοινωνίας

·      Στοιχεία που απαιτούνται για τις πληρωμές

Επιπλέον, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε Δεδομένα σχετικά με τους προμηθευτές και υπεργολάβους μας για να ελέγξουμε εάν έχουμε σύγκρουση συμφερόντων ή αν υπάρχουν διάφοροι Νομικοί περιορισμοί (θέματα δωροδοκίας, διαφθοράς κλπ)

Τα παραπάνω στοιχεία ενδέχεται να τα συλλέξουμε για:

·      Την καλή εκτέλεση της Σύμβασης

·      Το έννομο συμφέρον μας να διαχειριστούμε ενδεχόμενη σύγκρουση συμφερόντων κλπ

·      Το δικαίωμα ανάκτησης χρημάτων σε περιπτώσεις κακής εκτέλεσης εργασιών ή/και αθέτησης Συμβατικών υποχρεώσεων

Συνδέσεις Κοινωνικών Δικτύων Στην Ιστοσελίδα μας θα βρείτε κουμπιά τα οποία οδηγούν σε διάφορα κοινωνικά δίκτυα. Δεν έχουμε κανένα έλεγχο και καμία επίδραση στα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγουν οι πάροχοι κοινωνικών μέσων με βάση τα κουμπιά εισόδου σε αυτά, ούτε έχουμε την οποιαδήποτε πρόσβαση στα διαπιστευτήρια εισόδου σας σε αυτά. Μπορείτε να ανατρέξετε στις αντίστοιχες Πολιτικές Απορρήτου των δικτύων αυτών ώστε να ενημερωθείτε, χρησιμοποιώντας τα παρακάτω links:

·      Facebook

·      Instagram

·      Twitter

·      Google

Για την εκδήλωση ενδιαφέροντος σας να εργαστείτε στην Εταιρεία μας Προκειμένου να αξιολογήσουμε τις γνώσεις και την εμπειρία σας, ενδέχεται να ζητήσουμε τα κάτωθι:

·      Βιογραφικά σημειώματα

·      Έγγραφα ταυτοποίησης

·      Ακαδημαϊκά έγγραφα

·      Ιστορικό εργασίας

·      Αποδεικτικά εμπειρίας

Επίσης ενδέχεται να σας ζητηθούν πρόσθετες πληροφορίες κατά την ενδεχόμενη συνέντευξη σας από στελέχη της Εταιρείας μας, στην οποία συνέντευξη θα σας ζητηθεί η ρητή συγκατάθεση σας για διατήρηση του βιογραφικού σας, στα αρχεία της Εταιρείας μας για ενδεχόμενη μελλοντική κάλυψη μίας θέσης εργασίας από εσάς στην Εταιρεία μας.

Τα παραπάνω Δεδομένα ενδέχεται να τα λάβουμε από:

·      Απευθείας από εσάς

·      Από τρίτον που διαχειρίζεται/προωθεί το βιογραφικό σας

·      Από γραφεία διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού που διατίθεται για πρόσληψη

·      Από διαδικτυακές πηγές π.χ Linkedin

·      Μέσω κάποιας πλατφόρμας αγγελιών

Νόμιμη βάση επεξεργασίας

Η επεξεργασία των στοιχείων των χρηστών από εμάς:

 • Πραγματοποιείται δυνάμει των μεταξύ μας συμβατικών υποχρεώσεων και την πλήρη τήρηση της Νομοθεσίας που διακατέχει τις δραστηριότητες μας.
 • Στηρίζεται στη συναίνεσή σας (όταν αυτή απαιτείται).
 • Στηρίζεται στις έννομες υποχρεώσεις της Εταιρείας μας ή το έννομο συμφέρον μας που, σε κάθε περίπτωση, δεν θίγει τα δικαιώματά σας.

Διαβίβαση δεδομένων

Αποδέκτες των Δεδομένων είναι οι εργαζόμενοι της Εταιρείας μας, οι οποίοι έχουν δεσμευτεί με τήρηση εχεμύθειας,  συνεργάτες μας, προμηθευτές μας, οι οποίοι επεξεργάζονται τα Δεδομένα σας ως Εκτελούντες την Επεξεργασία για λογαριασμό μας και σύμφωνα με τις εντολές μας.

Επιπλέον, ενδέχεται να μοιραστούμε ή να γνωστοποιήσουμε τα Δεδομένα σας όταν το έχετε ζητήσει εσείς ρητά ή όταν απαιτείται εκ του νόμου.

Οι Εκτελούντες την Επεξεργασία για λογαριασμό μας έχουν δεσμευτεί συμβατικά να τηρούν εχεμύθεια, να μη διαβιβάζουν σε τρίτους Δεδομένα χωρίς την άδεια της Εταιρείας, να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα ασφαλείας, να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως το Κανονισμό GDPR.

Διατήρηση δεδομένων

Η εταιρία μας διατηρεί τα δεδομένα σας μόνο για τον απαιτούμενο χρόνο για τον σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν ή μέχρι να ζητηθεί η διαγραφή τους (αν συμβεί νωρίτερα), με την εξαίρεση των περιπτώσεων στις οποίες ο Νόμος ή οι Συμβάσεις που έχουμε υπογράψει ορίζουν διαφορετικά. Οι χρόνοι διατήρησης των Προσωπικών Δεδομένων αντικατοπτρίζονται στα αρχεία των δραστηριοτήτων επεξεργασίας που διατηρεί η εταιρεία μας.

Ορισμένες κατηγορίες Δεδομένων διατηρούνται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από το αναμενόμενο με σκοπό την υπεράσπιση των δικαιωμάτων της Εταιρείας και την άσκηση των Νόμιμων αξιώσεων της. Η επεξεργασία σε αυτές τις περιπτώσεις θα χρειαστεί για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται η λήξη των απαιτήσεων, η αμετάκλητη λύση δικαστικών ή διοικητικών διαδικασιών που μπορούμε να ασκήσουμε ή η ολοκλήρωση εξωδικαστικής διαδικασίας επίλυσης διαφορών μεταξύ μας. Επιπλέον, αναφέρουμε την ανάγκη διερεύνησης περιστατικών ασφαλείας.

Θα επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα του Χρήστη ανά πάσα στιγμή κατά απόλυτα εμπιστευτικό τρόπο και θα διατηρήσουμε την υποχρεωτική υποχρέωση τήρησης απορρήτου σε σχέση με τα εν λόγω Δεδομένα, σύμφωνα με τις διατάξεις των εφαρμοστέων κανονισμών και, για το σκοπό αυτό, υιοθετώντας τα μέτρα τεχνικής και οργανωτικής φύσης που απαιτούνται για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των Δεδομένων σας και να αποφευχθεί η αλλοίωση, η απώλεια, η επεξεργασία ή η πρόσβαση σε παράνομες πληροφορίες, δεδομένων των δυνατοτήτων της παρούσας τεχνολογίας, τη φύση των αποθηκευμένων δεδομένων και τους κινδύνους στους οποίους εκτίθενται. Τα μέτρα που χρησιμοποιούμε είναι:

 • Κρυπτογράφηση δίσκων
 • Τείχη προστασίας επιτραπέζιων και φορητών υπολογιστών
 • Λογισμικό προστασίας από ιούς και anti-malware
 • Ισχυροί έλεγχοι φυσικού, περιβάλλοντος, δικτύου και περιμέτρου
 • Συστήματα παρακολούθησης και ανίχνευσης

Τέλος η Ιστοσελίδα μας είναι της μορφής HTTPS και χρησιμοποιεί πιστοποιητικό SSL για μέγιστη ασφάλεια.

Τα πιστοποιητικά ασφαλείας SSL εξυπηρετούν τις παρακάτω 2 διαδικασίες:

 • Ασφαλή μεταφορά δεδομένων μεταξύ ενός web server (εξυπηρετητή) και ενός browser (φυλλομετρητή). Πιστοποίηση και ταυτοποίηση, βοηθώντας τον χρήστη να επιβεβαιώσει τη ταυτότητα της ιστοσελίδας με την οποία συναλλάσσεται.

Μόλις ξεκινήσει η διαδικασία που ενεργοποιεί το πιστοποιητικό ασφαλείας SSL (πχ η συμπλήρωση μιας φόρμας επικοινωνίας), τότε πραγματοποιείται μία σειρά ελέγχων / ενεργειών οι οποίοι σκοπό έχουν να εξασφαλίσουν την ασφαλή διασύνδεση μεταξύ ιστοσελίδας και χρήστη.

 • Ο web browser ελέγχει το SSL Certificate, για να διαπιστώσει αν είναι έγκυρο και να πιστοποιήσει τη ταυτότητα της ιστοσελίδας.
 • Στη συνέχεια ο web server επικοινωνεί με τον web browser και ενεργοποιείται η κρυπτογράφηση δεδομένων σε συγκεκριμένα bit (συνήθως 128bit ή 256bit).
 • Ο web server και ο browser ανταλλάσσουν μοναδικούς κωδικούς κρυπτογράφησης, ώστε να τους χρησιμοποιήσουν στην αποκρυπτογράφηση που πραγματοποιείται με την ολοκλήρωση της ανταλλαγής δεδομένων.
 • Η διαδικασία ανταλλαγής δεδομένων ξεκινάει, το εικονίδιο ασφαλούς μεταφοράς δεδομένων SSL εμφανίζεται δίπλα από την γραμμή διεύθυνσης της ιστοσελίδας και η μεταφορά δεδομένων είναι πλέον ασφαλής.

 

Αποκάλυψη δεδομένων

Θα προβαίνουμε σε αποκάλυψη των Δεδομένων μόνο αν:

 • Πρέπει να συμμορφωθούμε με το εφαρμοστέο δίκαιο.
 • Να απαντήσουμε σε αιτήματα Δημοσίων ή Κρατικών Αρχών, για λόγους ασφάλειας ή επιβολής του Νόμου.
 • Να διαφυλάξουμε τυχόν έννομα συμφέροντα μας τα οποία ενδεχομένως να θίγονται από κακόβουλους χρήστες.

 

Δεδομένα ανηλίκων

Δεν επεξεργαζόμαστε δεδομένα που αφορούν παιδιά κάτω των 16 ετών. Εάν είστε κάτω των 16 ετών, μην παράσχετε Προσωπικά Δεδομένα, ακόμη και αν σας ζητηθεί. Εάν πιστεύετε ότι έχετε παράσχει κατά λάθος Προσωπικά Δεδομένα, ζητήστε από τους γονείς ή τους νόμιμους κηδεμόνες σας να μας ειδοποιήσουν και θα διαγράψουμε άμεσα τα Προσωπικά σας Δεδομένα.

Links που οδηγούν σε τρίτα μέρη

Η Ιστοσελίδα μας, ενδέχεται να παρέχει Links σε άλλους Ιστότοπους.  Αυτοί οι Ιστότοποι ενδέχεται να συλλέγουν και να χρησιμοποιούν τα Προσωπικά σας Δεδομένα με διαφορετικό τρόπο από ότι εμείς. Δεν είμαστε υπόλογοι ούτε και αποδεχόμαστε οποιαδήποτε ευθύνη για τις πρακτικές συλλογής αυτών των Ιστότοπων καθώς και τις Πολιτικές Απορρήτου τους. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ενημερωθείτε σχετικά με τις Πολιτικές Απορρήτου αυτών, επικοινωνήστε με τους αντίστοιχους Υπεύθυνους Επεξεργασίας των Ιστοσελίδων αυτών.

Τα Δικαιώματα σας σε σχέση με τα Προσωπικά σας Δεδομένα

Η Εταιρεία μας εγγυάται την τήρηση των Δικαιωμάτων σας.

Τα Δικαιώματα αυτά είναι:

 • Δικαίωμα Ενημέρωσης και Πρόσβασης στα Δεδομένα σας: Θα έχετε περισσότερη και σαφέστερη ενημέρωση κατά τη συλλογή των Δεδομένων σας, για την Επεξεργασία τους και το Δικαίωμα πρόσβασης σας σε αυτά.
 • Δικαίωμα Διόρθωσης: Έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας τη διόρθωση ανακριβών και τη συμπλήρωση ελλιπών Δεδομένων σας που σας αφορούν.
 • Δικαίωμα Περιορισμού της Επεξεργασίας: Δικαιούστε να εξασφαλίσετε από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας τον Περιορισμό της Επεξεργασίας των Δεδομένων σας υπό προϋποθέσεις.
 • Δικαίωμα Εναντίωσης στην Επεξεργασία: Έχετε το Δικαίωμα να αντιταχθείτε στην Επεξεργασία των Δεδομένων σας υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, ιδίως όταν πρόκειται για κατάρτιση «προφίλ» ή για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης.
 • Δικαίωμα στη Λήθη: Όταν δεν επιθυμείτε πλέον την Επεξεργασία ή/και Διατήρηση Προσωπικών σας Δεδομένων, έχετε το Δικαίωμα να ζητήσετε τη Διαγραφή τους, υπό την προϋπόθεση ότι τα Δεδομένα δεν τηρούνται για κάποιο συγκεκριμένο Νόμιμο και δηλωμένο σκοπό.
 • Δικαίωμα στη Φορητότητα των Δεδομένων: Δικαιούστε να λάβετε ή να ζητήσετε τη Μεταφορά των Δεδομένων σας, σε μηχαναγνώσιμη μορφή, από έναν Υπεύθυνο Επεξεργασίας σε άλλον υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, εφόσον το επιθυμείτε.

Αν σκοπεύετε να εξασκήσετε κάποιο από τα προαναφερόμενα Δικαιώματα σας, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας, στο info@cpaauditors.gr

Πότε απαντάμε στα αιτήματα σας

Απαντάμε στα Αιτήματά σας το συντομότερο δυνατόν, και σε κάθε περίπτωση εντός ενός μηνός από τότε που θα έχουμε λάβει το αίτημα σας. Αν, όμως, το αίτημα σας είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός εκκρεμών αιτημάτων, θα σας ενημερώσουμε αν χρειαστεί να λάβουμε παράταση ενός μήνα ακόμα, εντός του οποίου θα σας απαντήσουμε.

Υπευθυνότητα Χρήστη

Ο/η χρήστης:

 • Εγγυάται ότι είναι σε Νόμιμη ηλικία, πλήρως ικανός/ή, και ότι οι πληροφορίες που μας παρέχει είναι αληθείς, ακριβείς και επικαιροποιημένες. Για τους σκοπούς αυτούς, ο/η Χρήστης είναι υπεύθυνος για την ειλικρίνεια όλων των Δεδομένων που διαβιβάζονται και θα διατηρεί τις πληροφορίες ενημερωμένες, ώστε τα εν λόγω Δεδομένα να αντικατοπτρίζουν την πραγματική/υφιστάμενη/επικαιροποιημένη τους κατάσταση.
 • Θα είναι υπεύθυνος/η για ψευδείς ή ανακριβείς πληροφορίες που παρέχονται μέσω της Ιστοσελίδας και για ζημίες, άμεσες ή έμμεσες, που μπορεί να μας προκαλέσουν σε εμάς ή σε τρίτους.

Αντιμετώπιση Covid-19

Η Εταιρεία μας τηρεί όλα τα Υγειονομικά Πρωτόκολλα κατά του Covid-19 και εντός των γραφείων μας και κατά την επίσκεψη των στελεχών μας στους χώρους των πελατών μας. Τηρούμε αρχείο επισκέψεων στα γραφεία μας (ονοματεπώνυμο, ημερομηνία επίσκεψης και στοιχεία επικοινωνίας των επισκεπτών), έτσι να είναι δυνατή η ιχνηλάτηση πιθανών κρουσμάτων σε περίπτωση που αυτό απαιτηθεί από τις αρμόδιες Υγειονομικές Αρχές.

Αλλαγές της παρούσας Πολιτικής

Διατηρούμε το Δικαίωμα να αναθεωρήσουμε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου στις περιπτώσεις όπου:

 • Επεκτείνουμε τις υπηρεσίες μας
 • Κληθούμε να συμμορφωθούμε με νεότερο Θεσμικό/Κανονιστικό Πλαίσιο

Οι όποιες αλλαγές/αναθεωρήσεις θα αναρτηθούν στην Ιστοσελίδα μας, ή ενδέχεται να σας κοινοποιηθούν και μέσω email.

Η παρούσα Πολιτική αναθεωρήθηκε τελευταία στις 15 Απριλίου 2021.