Αθανάσιος Ροΐλός

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

O Αθανάσιος Ροΐλός είναι αριστούχος του Οικονομικού Τμήματος της Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών και Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής από το 1993. Έχει προϋπηρεσία σε μεγάλες ελεγκτικές εταιρίες, όπως η Baker Tilly Hellas (μέτοχος) και η BDO Greece, της οποίας υπήρξε ιδρυτικό μέλος και μέτοχος. Διαθέτει μεγάλη εμπειρία και τεχνογνωσία σε βιομηχανικούς και εμπορικούς κλάδους και υπηρεσίες, όπως τρόφιμα-ποτά, κλωστοϋφαντουργία, καταναλωτικά προϊόντα, υγεία, φαρμακοβιομηχανία, τουρισμός αγροτικός τομέας, πλαστικά, χημικά, μονωτικά, καλώδια κλπ. Έχει επίσης παράσχει τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες του σε ποικίλους φορείς του Δημοσίου, όπως σε Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ., δημόσιους οργανισμούς και νοσοκομεία. Μεταξύ άλλων, είναι Expert στους Ελέγχους: α. Ετήσιων Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων β. Έκδοσης Πιστοποιητικών Φορολογικής Συμμόρφωσης γ. Εισαγωγής Εταιρειών στο Χρηματιστήριο Αθηνών δ. Αποτιμήσεις Εταιρειών για Εξαγορές-Συγχωνεύσεις και Goodwill Impairment ε. Ειδικού Ελεγκτικού Σκοπού στ. Εσωτερικών Ελέγχων Μεθόδων και Διαδικασιών ζ. Καθοδήγησης Εταιρικών Διοικητικών Ομάδων για Διαχείριση Λειτουργικών Κινδύνων. Ως σύμβουλος, έχει συνεργαστεί μακροχρόνια με πολυεθνικές εταιρείες και έχει υπάρξει εμπειρογνώμονας σε θέματα στρατηγικού σχεδιασμού, διαχείρισης κεφαλαίου κίνησης και διαμόρφωσης πιστωτικής πολιτικής, σύνταξης μελετών ανάλυσης αγοράς και επενδυτικής βιωσιμότητας, λειτουργικών και χρηματοοικονομικών αναδιαρθρώσεων, αξιοποίησης παγίων περιουσιακών στοιχείων, αποσχίσεων κλάδων, εμπορικού, λειτουργικού και χρηματοοικονομικού Due Diligence. Έχει συνεργασθεί με επενδυτικά σχήματα (Fund, Venture Capital) και έχει εμπειρία στην αναδιοργάνωση επιχειρήσεων την προετοιμασία εξαγορών τους, καθώς και στη διαμεσολάβηση διαπραγματεύσεων. Επιπλέον, είναι σύμβουλος σε δικηγορικά γραφεία πάνω σε εξειδικευμένα θέματα πελατών που άπτονται της ειδικότητάς του.

Γιάννης Τσακίρης

Banking & Investment Advisor

Ο Γιάννης Τσακίρης είναι στέλεχος με πλούσια διεθνή τραπεζική εμπειρία, ανώτατου επιπέδου, σε τομείς όπως η διαχείριση μεγάλων ιδιωτικών κεφαλαίων και περιουσιακών στοιχείων, η αναδιάρθρωση εταιρικών δανείων και η ανάπτυξη επιχειρήσεων. Έχει υπάρξει έμπειρος Διαπραγματευτής και Μέλος Διοικητικών Συμβουλίων σε μεγάλους Χρηματοπιστωτικούς Ομίλους. Έχει Πιστοποιητικό  Κατηγορίας Γ’ (Διαχείριση Χαρτοφυλακίου) από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγορών και είναι Μέλος του London Institute of Chartered Shipbrokers. Απόφοιτος Οικονομικών Σπουδών του Πανεπιστήμιου της Ουαλίας, από όπου έλαβε και το διδακτορικό του τίτλο στα Οικονομικά και Διοίκηση Επιχειρήσεων  και έχοντας μεταπτυχιακό στην Επιχειρησιακή Έρευνα από το LSE, ξεκίνησε το 1988 την καριέρα του στην IBM Ελλάς, για να συνεχίσει το 1990 σαν σύμβουλος επενδύσεων του Ομίλου Ωνάσης στο Μόντε Κάρλο και στην Τράπεζα BARCLAYS της Ελβετίας το 1995. Το 1997 έγινε Επικεφαλής του ελληνικού τμήματος της Citibank Asset & Wealth Management στο Λονδίνο και όλη την επόμενη δεκαετία, υπηρέτησε διευθυντικές θέσεις  σε τράπεζες όπως η American Express Monaco, η Πειραιώς και η Eurobank, ενώ υπήρξε CEO στην OXYGEN CAPITAL ASSET MANAGEMENT. Το 2016 υπήρξε συνιδρυτής της χρηματοοικονομικής συμβουλευτικής εταιρείας FINLAB.

Σήμερα, είναι διευθύνων σύμβουλος στη ναυπηγοκατασκευαστική KONIG SRL που εδράζει στην Ιταλία και οικονομικός σύμβουλος στην επενδυτική εταιρεία ROYALTON.

Βασίλης Τουντόπουλος

Affiliate Partner (MPDO)

Ο Βασίλης Τουντόπουλος είναι σύμβουλος στρατηγικής ανάπτυξης με σημαντική εμπειρία στη χρηματοοικονομική διαχείριση, στις διαπραγματεύσεις και την αναδιοργάνωση επιχειρήσεων και οργανισμών. Είναι υποψήφιος Διδάκτωρ του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με κατεύθυνση την ανάλυση επιχειρηματικών δεδομένων (business analytics). Κατέχει MBA in Banking από το ALBA Graduate Business School και MSc in Tourism Administration από το ΕΑΠ. Επιπλέον, είναι μέλος του Project Management Institute-Greece Chapter, εγγεγραμμένος Εκπαιδευτής Ενηλίκων στο ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Πατρών και μέλος της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής. Έχει διατελέσει Περιφερειακός Διευθυντής Αναδιαρθρώσεων Μεσαίων Επιχειρήσεων και Διευθυντής Τραπεζικών Κέντρων Εμπορικής Τραπεζικής σε επιχειρηματικές μονάδες μεγάλων τραπεζικών ιδρυμάτων όπως η Τράπεζα Πειραιώς, η Τράπεζα Κύπρου και η Alpha Bank. Οι τομείς εξειδίκευσής του είναι οι χρηματοδοτήσεις και οι εναλλακτικές πηγές ενίσχυσης κεφαλαίων, η διαχείριση κινδύνων και η λειτουργική και χρηματοοικονομική αναδιάρθρωση επιχειρήσεων. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, διαχειρίστηκε με επιτυχία σημαντικές υποθέσεις αναπτυξιακών χρηματοδοτήσεων, αναδιάρθρωσης και εξυγίανσης εταιρειών, καθώς και εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης στοιχείων ενεργητικού μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Παράλληλα, συμμετείχε ως σύμβουλος και mentor σε έργα υποστήριξης επιχειρηματικότητας και καλής διακυβέρνησης (Good Governance) επιχειρήσεων και οργανισμών. Σήμερα, είναι ιδρυτής και διευθύνων της εταιρείας συμβούλων και υποστήριξης επιχειρηματικότητας MPDO (www.mpdo.gr), η οποία λειτουργεί τα γραφεία της CPA για τη Δυτική Ελλάδα ως Affiliate Partner.