Ειρήνη Τσεσμελή

Partner, Accounting & Tax Advisor 
Brief info
Ως οικονομικός σύμβουλος επιχειρήσεων και μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου με άδεια εξάσκησης επαγγέλματος Λογιστή-Φοροτεχνικού, η Ειρήνη Τσεσμελή ειδικεύεται στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων, καθώς και σε θέματα που άπτονται του φορολογικού, ασφαλιστικού και οικονομικού νομοθετικού πλαισίου. Σπούδασε Μηχανογραφημένη Λογιστική ΕΚΠΑ, και Χρηματοοικονομική Διοίκηση Επιχειρήσεων, αποκτώντας πτυχίο Ευρωπαϊκού Προγράμματος στον ΟΠΕ. Την περίοδο 2011- 2018 παρακολούθησε και ολοκλήρωσε στο ACCA τα εξής papers: 1. Financial Management & accounting, 2. Financial Accounting, 3. Law & Economics, 4. Corporate and Business Law. Έλαβε πιστοποιήσεις σε: Στρατηγικό Marketing, Internet explorer Marketing το 2007, Import-Export Marketing, Χρηματοοικονομικά (Indicators) στο Τεχνικό Επαγγελματικό Επιμελητήριο το 2015, Χρηματοοικονομική Ανάλυση & Εταιρική Χρηματοοικονομική στο Ο.Ε.Ε το 2016, καθώς και TAX Certificates-Legislation, Procedures, Practice in IFRS and IASB Updates το 2017, Συστήματα Διαχείρισης με βάση το πρότυπο ISO 9001 στο Πανεπιστήμιο Πειραιά το 2016, Internal Audit στο Ο.Ε.Ε το 2017. Είναι κάτοχος πτυχίου Πληροφορικής με εξειδίκευση στον Προγραμματισμό, την Ανάλυση Κώδικα και Βάσεις Δεδομένων, ενώ έχει επαγγελματική κατάρτιση σε Στατιστικές Μελέτες και την Αγγλική Εμπορική και Τραπεζική Ορολογία. Έχει άριστη γνώση Αγγλικών και Ιταλικών, ενώ γνωρίζει Ρωσικά.