ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το καθεστώς της Αγροδιατροφής του Αναπτυξιακού Ν.4887/2022, με καταληκτική ημερομηνία υποβολών την 30η Δεκεμβρίου 2022. Σκοπός του καθεστώτος, είναι η ενίσχυση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής και της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων, ενώ ειδικά για τον πρωτογενή τομέα, αιτήσεις μπορούν να υποβάλλουν πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις!

Τα επενδυτικά σχέδια πρέπει να αφορούν σε ίδρυση νέας μονάδας, επέκταση υφιστάμενης μονάδας ή εκσυγχρονισμό της και το προβλεπόμενο ποσό ενίσχυσης δεν ξεπερνά τις 500.000 ευρώ. Τα ανώτατα ποσοστά ενίσχυσης ​για το συγκεκριμένο καθεστώς έχουν ως εξής:

• 75% του ποσού των επιλέξιμων δαπανών, για επενδυτικά σχέδια που πραγματοποιούνται στα νησιά του Αιγαίου
• 40% του ποσού των επιλέξιμων δαπανών, για επενδυτικά σχέδια που πραγματοποιούνται στην Περιφέρεια Αττικής
• 50% του ποσού των επιλέξιμων δαπανών, για επενδυτικά σχέδια που πραγματοποιούνται στις υπόλοιπες Περιφέρειες της χώρας

CPA Investment Experts – Τι άλλο θα θέλατε να γνωρίζετε;