Κρυπτονομίσματα και Βιωσιμότητα

Κρυπτονομίσματα και Βιωσιμότητα

Ανάλυση των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και διακυβερνητικών προκλήσεων που συνοδεύουν την ανάπτυξη των ψηφιακών νομισμάτων. Η ανάπτυξη των κρυπτονομισμάτων αποτελεί μια σημαντική πτυχή της σύγχρονης οικονομίας, καθώς συνδυάζει τεχνολογική καινοτομία με νομισματική εξέλιξη. Τα ψηφιακά νομίσματα, όπως το Bitcoin, δεν εκδίδονται από κεντρικές τράπεζες αλλά λειτουργούν σε αποκεντρωμένα δίκτυα, παρέχοντας έτσι μεγαλύτερη διαφάνεια και ανωνυμία στις συναλλαγές. Παρά τις πολλές αρετές…

Ενημέρωση για το Πρόγραμμα: Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙΙ – Ταμείο Δανείων  ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ

Ενημέρωση για το Πρόγραμμα: Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙΙ – Ταμείο Δανείων ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ

Μέσω του υποπρογράμματος επενδυτικών δανείων της πρωτοβουλίας «Επιχειρηματική Χρηματοδότηση» του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ), ενθαρρύνεται η πρόσβαση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων σε χρηματοδοτικά εργαλεία που στοχεύουν στην ενίσχυση της επενδυτικής τους δράσης στην Ελλάδα. Οι επιχειρήσεις επωφελούνται από δανειακά προγράμματα με προνομιακούς όρους, καθώς το 40% του ποσού κάθε δανείου είναι άτοκο, χάρη στη χρηματοδότηση που προέρχεται από…

Καθορισμός Πλαισίου Φορολόγησης & Ελέγχου των Κρυπτονομισμάτων & Ψηφιακών Περιουσιακών Στοιχείων (Digital Assets)

Καθορισμός Πλαισίου Φορολόγησης & Ελέγχου των Κρυπτονομισμάτων & Ψηφιακών Περιουσιακών Στοιχείων (Digital Assets)

Δημήτρης Δημητρίου, CEO της CPA AUDITORS & Μέλος της επιτροπής για τα Κρυπτονομίσματα Το υπουργείο Οικονομικών κατόπιν της έκδοσης της Ευρωπαϊκής Οδηγίας MiCA (Market in Crypto-Assets / REGULATION (EU) 2023/1114 31/5/2023) για τα κρυπτονομίσματα και την υιοθέτηση τους, συστάθηκε με Φ.Ε.Κ. B’ 1372/29-02-24 Ομάδα Εργασίας για τον Καθορισμό Πλαισίου Φορολόγησης & Ελέγχου των Κρυπτονομισμάτων & Ψηφιακών Περιουσιακών Στοιχείων (Digital Assets)…

Ο Δημήτρης Δημητρίου Υποψήφιος στις εκλογές του Σ.Ο.Ε.Λ. (Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών)

Ο Δημήτρης Δημητρίου Υποψήφιος στις εκλογές του Σ.Ο.Ε.Λ. (Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών)

Σε μια εποχή που ο ρόλος των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών είναι κρίσιμος για την Εταιρική Διακυβέρνηση, τη Βιωσιμότητα και τη γενικότερη οικονομική δραστηριότητα, ο Δημήτρης Δημητρίου ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του για τις ερχόμενες εκλογές του Σώματος την επόμενη Τετάρτη 22 Μαΐου 2024. Ο Δημήτρης Δημητρίου διεκδικεί θέση στα δύο θεσμικά όργανα του επαγγέλματος, με βασικό στόχο την ενίσχυση της πολυφωνίας…

Ο Δημήτρης Δημητρίου στην Επιτροπή Κρυπτονομισμάτων

Ο Δημήτρης Δημητρίου στην Επιτροπή Κρυπτονομισμάτων

Ο Δημήτρης Δημητρίου, Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της CPA, έχει επιλεγεί ως μέλος της νεοσυσταθείσας Επιτροπής Κρυπτονομισμάτων του Υπουργείου Οικονομικών. Η συμμετοχή του στην Επιτροπή για τον καθορισμό του φορολογικού πλαισίου και του ελέγχου των κρυπτονομισμάτων και ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων είναι καθοριστική. H επιτροπή ανακοινώθηκε από την εφημερίδα της κυβερνήσεως με ΦΕΚ Β’ 2369/19.04.2024, και αποσκοπεί στη διαμόρφωση ενός σταθερού…

Καταβολή προστίμων 790.000 ευρώ σε τρία μεγάλα servicers για παραβάσεις σχετικά με κόκκινα δάνεια

Καταβολή προστίμων 790.000 ευρώ σε τρία μεγάλα servicers για παραβάσεις σχετικά με κόκκινα δάνεια

Οι Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις υπέστησαν διοικητικά πρόστιμα ύψους 790.000 ευρώ συνολικά, τα οποία επιβλήθηκαν από το Υπουργείο Ανάπτυξης μετά από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου εξαιτίας παραβιάσεων της νομοθεσίας. Ειδικότερα: Α. Η doValue Greece A.E.Δ.Α.Δ.Π. επιβλήθηκε πρόστιμο 330.000 ευρώ λόγω της ανεπιτυχούς ενημέρωσης οφειλετών σχετικά με…

Νέα ψηφιακή πλατφόρμα ενημέρωσης δανειοληπτών

Νέα ψηφιακή πλατφόρμα ενημέρωσης δανειοληπτών

Διαφάνεια και άμεση πρόσβαση  στην ατομική ενημέρωση δανειοληπτών από τους servicers Προς την εποχή της ψηφιακής αναβάθμισης στην εξυπηρέτηση δανειοληπτών κινείται η ελληνική αγορά, με την πρόσφατη έναρξη μιας πρωτοποριακής ψηφιακής πλατφόρμας που δίνει τη δυνατότητα στους δανειολήπτες να λαμβάνουν άμεσα και αξιόπιστα στοιχεία για το δάνειό τους. Μέσω αυτής της πλατφόρμας, οι δανειολήπτες μπορούν να ενημερώνονται εύκολα για το…

Εισαγωγή νέου προτύπου ΔΠΧΑ «Θυγατρικές χωρίς Δημόσια Ευθύνη: Γνωστοποιήσεις»

Εισαγωγή νέου προτύπου ΔΠΧΑ «Θυγατρικές χωρίς Δημόσια Ευθύνη: Γνωστοποιήσεις»

Το Διεθνές Συμβούλιο Λογιστικών Προτύπων (IASB) πρόκειται να εισάγει ένα νέο Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) με τίτλο «Θυγατρικές Χωρίς Δημόσια Ευθύνη: Γνωστοποιήσεις». Αυτή η κίνηση στοχεύει στη διευκόλυνση της χρηματοοικονομικής αναφοράς για θυγατρικές που δεν φέρουν δημόσια ευθύνη και είναι μέρος μητρικών εταιρειών που εκδίδουν ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ. Το νέο πρότυπο, που αναμένεται να εκδοθεί…

Νέο νομοσχέδιο για ελάχιστο φορολογικό συντελεστή 15% σε πολυεθνικές επιχειρήσεις

Νέο νομοσχέδιο για ελάχιστο φορολογικό συντελεστή 15% σε πολυεθνικές επιχειρήσεις

Η Βουλή αναμένεται να εξετάσει ένα νέο νομοσχέδιο, προερχόμενο από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το οποίο στοχεύει στην εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2022/2523/ΕΕ (Pillar II) στην ελληνική νομοθεσία. Αυτή η κίνηση αναγνωρίζει την προσπάθεια να καθιερωθεί ένας ελάχιστος φορολογικός συντελεστής 15% για τις πολυεθνικές εταιρείες και τους μεγάλους ημεδαπούς επιχειρηματικούς ομίλους, με την προοπτική επιβολής επιπλέον συμπληρωματικού φόρου…

Ευκαιρίες για σημαντικά «κουρέματα» χρεών και βελτιωμένους όρους για την αναδιάρθρωση τους

Ευκαιρίες για σημαντικά «κουρέματα» χρεών και βελτιωμένους όρους για την αναδιάρθρωση τους

Ο Νόμος 5072/2023 προσφέρει ευκαιρίες για σημαντικά «κουρέματα» χρεών και βελτιωμένους όρους για την αναδιάρθρωση τους Οι πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών μέσω της ψήφισης του Νόμου 5072/2023, έρχονται να προστεθούν στα ήδη υφιστάμενα εργαλεία που έχουν στα χέρια τους οι οφειλέτες Κόκκινων Δανείων. Οι οφειλέτες μπορούν να προστατεύσουν την πρώτη τους κατοικία ή να ρυθμίσουν…