Πρόστιμο & Καταληκτικές Ημερομηνίες σε Συμφωνία Συγκεντρωτικών: οι τελευταίες εξελίξεις στο myDATA

Της Ειρήνης Τσεσμελή, Tax Partner στη CPA

Καθώς τα ηλεκτρονικά βιβλία (MyData) έχουν μπει για τα καλά στη ζωή μας, ΑΑΔΕ, λογιστές και επιχειρήσεις σε μια κοινή συνισταμένη, καταβάλλουν προσπάθειες να επιτευχθεί η ομαλή λειτουργία του συστήματος, αφού κάθε εφαρμογή ειδικά στην αρχή της, επιφέρει καθυστερήσεις, διορθώσεις αλλά και επαναπροσδιορισμό των διαδικασιών. Σημειώνεται, ότι κατόπιν επικοινωνίας του κλάδου των λογιστών με την διοίκηση της  ΑΑΔΕ επισημάνθηκαν οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν λογιστές και επιχειρήσεις, ως προς τη διασταύρωση των εσόδων κάθε εταιρείας (τα οποία είναι έξοδα για τη συνεργαζόμενη εταιρία για το έτος 2021), όσον αφορά τις πρώην ΜΥΦ-Συγκεντρωτικές που ίσχυαν τα προηγούμενα χρόνια.

Επειδή δεν υπήρχε τρόπος ελέγχου των διασταυρούμενων στοιχείων, για τυχόν παραλήψεις τιμολογίων από τις επιχειρήσεις και κατ επέκταση δε μπορούν να γνωρίζουν οι λογιστές, η ΑΑΔΕ ήδη από τις 23.06.2022 εμπλούτισε την πλατφόρμα, για την ορθή και δίκαιη αντιμετώπιση των φορολογούμενων επιχειρήσεων, με την Ανάλυση Συνοπτικού Βιβλίου Εσόδων – Εξόδων ανά ΑΦΜ, ώστε να είναι δυνατή η διασταύρωση και η ανεύρεση παραστατικών που έχουν τυχόν παραληφθεί ή έχουν απολεσθεί.

Με τον τρόπο αυτό θα αποφευχθούν οι παραλήψεις, ενώ το  πρόστιμο για τις Συγκεντρωτικές-ΜΥΦ θα ισχύσει κανονικά, όπως ίσχυε, μετα την λήξη της προθεσμίας για την συμφωνία των Συγκεντρωτικών – ΜΥΦ, που ορίστηκε στις 30.10.2022. Τονίζεται δε, ότι η υποχρέωση ανάρτησης των φορολογικών δηλώσεων των επιχειρήσεων (Ε3), λήγει πριν την προθεσμία της συμφωνίας των Συγκεντρωτικών, που σημαίνει ότι θα πρέπει να έχουν συμφωνηθεί τα δηλούμενα έσοδα-έξοδα. Επισημαίνεται επιπλέον, ότι η υποχρέωση υπαγωγής των επιχειρήσεων και υπόχρεων τήρησης βιβλίων στο MyData,  λήγει στις 30.06.2022.

Ιδιαίτερη σημασία μάλιστα, θα πρέπει να δοθεί από τους λογιστές και τις επιχειρήσεις στα τιμολόγια και τις αποδείξεις που αφορούν καύσιμα, φόρους κατανάλωσης, επιστροφές και απαλλαγές, ώστε να αποτυπωθούν ορθά. Αναμένουμε βέβαια κι άλλες τροποποιήσεις και διορθώσεις  που έχουν ήδη επισημανθεί από τον  λογιστικό κλάδο προς τους αρμόδιους και την Διοίκηση της  ΑΑΔΕ και η οποία δείχνει να προβαίνει άμεσα στις απαραίτητες διαδικασίες για την εξομάλυνση και αντιμετώπιση των προκυπτόντων θεμάτων.

Πάντως, για το 2021 δεν θα υπάρξει πρόστιμο αφού δεν έχει κατατεθεί στην Βουλή σχετική νομοθεσία για τα πρόστιμα. Με την πλήρη λειτουργία όμως πιθανότατα προς το τέλος του 2022 και μάλιστα από το 2023, θα υπάρχουν οι σχετικές διατάξεις για κυρώσεις και πρόστιμα. Αυτό σημαίνει ότι πλέον οι διασταυρώσεις θα λειτουργούν αστραπιαία και όλα θα ελέγχονται αυτόματα, απομακρυσμένα και ηλεκτρονικά. Τέλος, τα στατιστικά δεδομένα στις 23.06.2022, δείχνουν ότι στην Πλατφόρμα MyData  έχουν υπαχθεί 1.024.981 επιχειρήσεις και στο eTimologio 189.272 ελεύθεροι επαγγελματίες, ενώ και οι 2 πλατφόρμες έχουν εμπλουτιστεί με το αναγκαίο πληροφοριακό υλικό για την διευκόλυνση όλων μας.