Δημήτρης Δημητρίου

CEO Founder | Auditor (CPA, AIA, ACA) 
Brief info
Ο Δημήτρης Δημητρίου είναι απόφοιτος Οικονομικών επιστημών του Πανεπιστημίου Πειραιά και μέλος του ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΣΟΕΛ) από το 1998. Έχει εργαστεί επί σειρά ετών ως διευθυντικό στέλεχος σε διεθνείς ελεγκτικές εταιρείες όπως BDO, GRANT THORNTON και BAKER TILLY HELLAS. Ως Ορκωτός, ολοκλήρωσε το διετές μεταπτυχιακό πρόγραμμα εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης στο Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΙΕΣΟΛ), ενώ έλαβε τη Διεθνή Πιστοποίηση «Α.Ι.Α» στα «I.F.R.S» για το «Diploma in International Financial Reporting Standards», καθώς και για θέματα «Στρατηγικής Επιχειρηματικής Ανάπτυξης, με εργαλεία Προϋπολογισμού, Κοστολόγησης & Business Plan» με το «Diploma in Management Accounting Costing (M.A.C)». Η εμπειρία του αφορά σε τακτικούς, φορολογικούς και οικονομικούς ελέγχους οικονομικών καταστάσεων εισηγμένων και μη εταιρειών και δημοσίων οργανισμών (ΟΤΑ, ΤΑΜΕΙΩΝ), που έχουν συνταχθεί είτε σύμφωνα με τα λογιστικά πρότυπα που διέπουν την Ελληνική Νομοθεσία, είτε σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (I.F.R.S), όπως και σε εργασίες Εξαγορών, Συγχωνεύσεων και Μετατροπών, Due Diligence, Evaluation και Φορολογικού Σχεδιασμού Εταιρειών. Από το 2002, είναι εισηγητής σε εξιδεικευμένα σεμινάρια χρηματοοικονομικού, φορολογικού και επιχειρηματικού χαρακτήρα. Έχει διδάξει επί σειρά ετών τα Διεθνή Ελεγκτικά & Λογιστικά Πρότυπα, καθώς και σεμινάρια με θέματα: I.F.R.S & Reporting, Οffshore Companies, Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, Αποτίμηση Επιχειρήσεων, Διεθνής Φορολογικός Σχεδιασμός, τόσο ενδοεπιχειρησιακά και σε αναγνωρισμένες εταιρείες επιμόρφωσης, όσο και για το Οικονομικό Επιμελητήριο ή άλλους επαγγελματικούς φορείς (ΠΟΦΕΕ, ΕΦΕΕΑ). Το 2004, συμμετείχε στην ομάδα σύνταξης του βιβλίου «Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα I.F.R.S» της Grant Thornton. Αρθρογραφεί συχνά σε οικονομικές εφημερίδες και περιοδικά σχετικά με την εφαρμογή των Δ.Π.Χ.Α και των Ε.Λ.Π. Κατά την πρώτη μετάβαση των εισηγμένων εταιρειών στα I.F.R.S, ως υπεύθυνος της οικονομικής διεύθυνσης του Ομίλου στο κλάδο των ιχθυοκαλλιεργειών ΝΗΡΕΑΣ Α.Ε, διεκπεραίωσε επιτυχώς το project της μετατροπής των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων 22 εταιρειών του Ομίλου. Το ίδιο και για άλλες εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, όπως η ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. Συμμετείχε ως Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος και Ορκωτός Ελεγκτής σε μεγάλα project ανάπτυξης και αναδιοργάνωσης, όπως η πώληση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ σε συνεργασία με το ΤΑΥΠΕΔ και την ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, αλλά και σε ελέγχους μεγάλων φορέων όπως η ENTERPRISE GREECE AE, ο Ε.Ο.Δ.Υ (ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΣΙΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ) και ο Ε.Ο.Π.Ε.Ε.Π. Μέσω της πολυετούς εμπειρίας και εξειδίκευσης του σε θέματα εφαρμογής των Ε.Λ.Π και των Δ.Π.Χ.Α, του δόθηκε η ευκαιρία -σε συνεργασία με την EPSILON TRAINING- να εκδώσει το πρώτο του βιβλίο με θέμα «Ανάλυση & Ερμηνεία των Ε.Λ.Π σε Λογιστική & Φορολογική Βάση». Σήμερα είναι ιδρυτής και CEO στην Εταιρεία CPA ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ, ΕΛΕΓΚΤΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ.