Η Στρατηγική Αξία των Συγχωνεύσεων και Εξαγορών

Από τον Δημήτρη Δημητρίου, CEO & Ιδρυτή της CPA .

Ο σύγχρονος επιχειρηματικός στίβος είναι πιο απαιτητικός από ποτέ, ειδικά όταν συνοδεύεται από αιφνίδιες κρίσεις όπως εκείνες που δημιούργησε η πανδημία και εντείνει πλέον ο πόλεμος. Γι’ αυτό και σήμερα η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες, είναι να βρουν έξυπνους τρόπους και εργαλεία να υποστηρίξουν το όραμα και τη ρευστότητά τους, να ενταχθούν σε αλυσίδες αξίας, αλλά και να ενσωματώσουν ψηφιακές τεχνολογίες, αυξάνοντας την καινοτομική τους ικανότητα. Αυτό δίνει η επιχειρηματική ευκαιρία μιας συγχώνευσης ή εξαγοράς, μια στρατηγική που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο για την επιχειρηματική βιωσιμότητα και τον εκσυγχρονισμό, ενώ μακροπρόθεσμα προσδίδει ανθεκτικότητα, ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και αποτελεί εισιτήριο για νέες αγορές. Απώτερος στόχος; Η αειφόρος ανάπτυξη και η βελτίωση των περιθωρίων κέρδους!

Καθώς μάλιστα οι εν λόγω διαδικασίες είναι ιδιαίτερα απαιτητικές στην προετοιμασία και τον έλεγχό τους, ο ρόλος ενός εξειδικευμένου συμβούλου/ελεγκτή, είναι απαραίτητος. Η CPA έχει μεγάλη εμπειρία και τεχνογνωσία στον τομέα των συγχωνεύσεων και εξαγορών και όλα τα εργαλεία για να οδηγήσει στην επιτυχή ολοκλήρωση τους.