Οι 3 Πυλώνες του Νέου Πτωχευτικού Κώδικα: Ποιους Αφορούν και υπό Ποιες Προϋποθέσεις;

Άρθρο του Δημήτρη Δημητρίου, CEO της CPA.

Με το νέο πτωχευτικό κώδικα, επιχειρείται για ακόμη μια φορά η ρύθμιση και τακτοποίηση οφειλών, τόσο για τα φυσικά πρόσωπα, όσο και για επαγγελματίες, ιδιώτες και επιχειρήσεις, ενώ θεσμοθετούνται και τα σχετικά εργαλεία και εφαρμογές. Διαμορφώνει ουσιαστικά ένα νέο πλαίσιο αντιμετώπισης της οικονομικής αδυναμίας μέσα από 3 πυλώνες, οι οποίοι αποτελούν και τις βασικές οδούς προσφυγής για τους οφειλέτες.

Ας δούμε όμως αναλυτικότερα, τι προϋποθέτει ο καθένας και τι πρέπει να προσέξουν οι αιτούντες. Στο σημείο αυτό, είναι σημαντικό να τονιστεί ότι καλό θα ήταν ο οφειλέτης, να συζητήσει την περίπτωσή του με εξειδικευμένο σε τέτοια θέματα επαγγελματία, ώστε να τον βοηθήσει να κάνει τα σωστά βήματα, γνωρίζοντας όλα τα δεδομένα.

1. ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ

Λειτουργεί ήδη η σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα, μέσω της οποίας ρυθμίζονται τα χρέη σε δόσεις που κρίνει ειδικός μαθηματικός αλγόριθμος, αφού λάβει υπόψη όλα τα δεδομένα και την οικονομική κατάσταση του οφειλέτη.

Προϋποθέσεις

 • Το minimum ποσό μηνιαίας δόσης είναι 50 ευρώ, ενώ η κάθε δόση επιβαρύνεται με επιτόκιο που κυμαίνεται στο 5% για το δημόσιο και το 3,75% για τις τράπεζες. Οι δε δόσεις, ενδέχεται να φτάσουν ως και τις 420, αν το επιτρέπει η περίπτωση του οφειλέτη!
 • Ο οφειλέτης, ύστερα από την ηλεκτρονική διασταύρωση όλων των οικονομικών του στοιχείων, αν βρεθεί ότι ίσα που εξασφαλίζει τις λεγόμενες δαπάνες διαβίωσης, δικαιούται μερική διαγραφή του χρέους του και κυρίως αν η αξία της περιουσίας του είναι μικρότερη από το συνολικό ύψος των οφειλών του.
 • Οι αιτούντες, μπορούν να εντάξουν σε ρύθμιση όλες τις οφειλές που έχουν μέχρι και την ημερομηνία υποβολής του σχετικού αιτήματος.
 • Με την ένταξη και αίτηση στον εν λόγω μηχανισμό, αναστέλλονται οι διαδικασίες αναγκαστικής είσπραξης, όπως και η διενέργεια πλειστηριασμών.

Τι να προσέξετε

 • Δεν μπορείτε να αιτηθείτε, αν το 90% του συνολικού σας χρέους αφορά οφειλή σε μία και μόνο τράπεζα.
 • Δεν προβλέπεται κούρεμα για Φόρο Προστιθέμενης Αξίας και Φόρο Μισθωτών Υπηρεσιών.
 • Υπάρχει ηλικιακό όριο ρύθμισης οφειλών απέναντι σε τράπεζες για τα φυσικά πρόσωπα, το οποίο είναι τα 85 έτη, εκτός και εμφανιστεί ως εγγυητής κάποιος νεώτερος ηλικιακά.
 • Προσοχή: Οι τράπεζες δεν είναι υποχρεωμένες να δεχθούν τη ρύθμιση που θα βγάλει ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός. Αν επίσης, για οποιοδήποτε λόγο, ο οφειλέτης δε μπορέσει να είναι συνεπής στη δόση του για 2 συνεχόμενους μήνες, τότε η ρύθμιση χάνεται και δεν ισχύει πλέον.

2. ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ

Με τη διαδικασία της Εξυγίανσης, η επιχείρηση στοχεύει σε αυτό που λέει και η λέξη: στην εξυγίανση, αναδιάρθρωση και συνέχεια της δραστηριότητάς της.

Προϋποθέσεις

 • Κατάρτιση Έκθεσης από Εμπειρογνώμονα και Σχεδίου Συμφωνίας Αναδιάρθρωσης Οφειλών, η οποία θα αναφέρει, μεταξύ άλλων: το προφίλ του οφειλέτη, την υφιστάμενη οικονομική κατάσταση της επιχείρησης, τα χρέη του οφειλέτη ανά κατηγορία πιστωτή, την επισκόπηση επιχειρηματικού σχεδίου, την οικονομική ανάλυση βιωσιμότητας, τις εναλλακτικές προτάσεις ρύθμισης των οφειλών και την προτεινόμενη συμφωνία εξυγίανσης.
 • Οι οφειλέτες επιλέγουν Εμπειρογνώμονες που είναι διαθέσιμοι μέσα από το Ειδικό Μητρώο Εμπειρογνωμόνων Αναδιάρθρωσης Οφειλών, της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του υπουργείου Οικονομικών (www.keyd.gov.gr, ή www.gov.gr).
 • Απαιτείται Αξιολόγηση της Έκθεσης Εμπειρογνώμονα και Ψήφιση του Σχεδίου Συμφωνίας Εξυγίανσης από τους πιστωτές μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Εξυγίανσης.
 • Η Συμφωνία πρέπει να επικυρωθεί στη συνέχεια από Δικαστήριο. Σε αυτό το στάδιο, παρέχεται προστασία του οφειλέτη από τα μέτρα των πιστωτών, πχ από κατασχέσεις και πλειστηριασμούς.

Τι να προσέξετε

 • Η διαδικασία θεωρείται επιτυχής, εφόσον υπερψηφίσει η πλειοψηφία των πιστωτών.
 • Θεωρείται προ στάδιο της πτωχευτικής διαδικασίας, καθώς αφορά το σύνολο των πιστωτών.
 • Η Συμφωνία Εξυγίανσης μπορεί να προχωρήσει και χωρίς τη συναίνεση του οφειλέτη, σε περιπτώσεις πχ παύσης πληρωμών του οφειλέτη, ή παράλειψης υποβολής οικονομικών καταστάσεων τουλάχιστον 2 διαχειριστικών χρήσεων.

3. 2Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΜΕ ΠΤΩΧΕΥΣΗ

Οι οφειλέτες που ανήκουν στις κοινωνικά ευάλωτες ομάδες, όσοι αδυνατούν να ανταποκριθούν σε ρυθμίσεις και επιχειρηματίες που δεν διαθέτουν τα προαπαιτούμενα για Εξυγίανση, έχουν με το νέο Πτωχευτικό Κώδικα, ένα τελευταίο στάδιο ένταξης, τη 2η Ευκαιρία με Πτώχευση.

Προϋποθέσεις

 • Ειδικά για εκείνους που δε διαθέτουν ακίνητη περιουσία, είναι μια πραγματική ευκαιρία απαλλαγής από χρέη και τα βάρη παλαιών οφειλών.
 • Αλλά και όσοι είναι ιδιοκτήτες, θα έχουν το δικαίωμα να εκμισθώσουν την κατοικία που διαμένουν σε χαμηλή τιμή. Δε θα αποβληθούν βίαια και δε θα χρειαστεί να ψάξουν νέο ακίνητο.
 • Εξοφλούνται με τον τρόπο αυτό, όλες οι οφειλές για δανειακές υποχρεώσεις, καθώς και άλλες οφειλές.
 • Όσοι έφτασαν πολύ κοντά για να εξοφλήσουν ένα δάνειο πρώτης κατοικίας και δεν τα κατάφεραν, είναι προτιμότερο να εντάσσονται στην διαδικασία του πτωχευτικούκαι να προσπαθήσουν να εξασφαλίσουν με εκμίσθωση την πρώτη κατοικία τους σε χαμηλό κόστος από τον νεοσυσταθέντα Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης. Με αυτό τον τρόπο, θα διαγραφούν και τα υπόλοιπα εκκρεμή χρέη τους.

Τι να προσέξετε

 • Αν η πρώτη κατοικία του οφειλέτη εισέλθει σε διαδικασία πλειστηριασμού και εκείνος δεν έχει προλάβει να ενταχθεί στον πτωχευτικό νόμο, τα ένδικα μέσα δεν θα επαρκούν.
 • Οι πλειστηριασμοί δηλαδή, θα διεξάγονται με συνοπτικές διαδικασίες.
 • Οι τράπεζες, αν δεν έχει εκκινήσει διαδικασία πτώχευσης, δε θα επιτρέπουν την παραμονή του πρώην ιδιοκτήτη εντός του πλειστηριασμένου ακινήτου. Η αποβολή του θα είναι άμεση και το ακίνητο θα διατίθεται απευθείας προς πώληση από μεσιτικές εταιρείες.
 • Μετά τον πλειστηριασμό της πρώτης κατοικίας, δε σημαίνει ότι τα χρέη του οφειλέτη καλύφθηκαν από την αξία με την οποία πλειστηριάστηκε το ακίνητο.
 • Το υπόλοιπο χρέος, παραμένει ως οφειλή και περιέρχεται μάλιστα σε εταιρεία ειδικού σκοπού, συνεπώς ο οφειλέτης υποχρεούται να το εξοφλήσει.

Για εξειδικευμένες συμβουλές επί του νέου πτωχευτικού κώδικα, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τους experts της CPA, στο email: info@cpaauditors.gr.