Έκδοση Φορολογικής Ενημερότητας: Τι αλλάζει στην Παρακράτηση Ποσών Εις Χείρας Τρίτων

Της Ειρήνης Τσεσμελή, Tax Partner της CPA.

Ανάσα θα πάρουν οι εταιρείες με βεβαιωμένα ρυθμιζόμενα ποσά σχετικά με τον τρόπο παρακράτησης ποσών Εις Χείρας Τρίτων.

Ο Διοικητής της ΑΑΔΕ κ. Πιτσιλής Γιώργος, εξομαλύνει τις δυσμένειες που προκαλούνται στις εταιρείες, μέσα από μια δικαιότερη εφαρμογή της νομοθεσίας περί της έκδοσης και παρακράτησης ποσών με φορολογική ενημερότητα. Πιο συγκεκριμένα, μιλάμε για την έκδοση ΦΕΚ το οποίο τροποποιεί την ΠΟΛ. 1274/2013 και ΠΟΛ. 1065/2014 στο άρθρο 7, για τις κατ’ εξαίρεση περιπτώσεις περιοδικών απαιτήσεων και την υποχρέωση έκδοσης αποδεικτικού με παρακράτηση 10%, χωρίς επιπλέον παρακρατήσεις ποσών Εις Χείρας Τρίτων.

Τα νέα δεδομένα

Η νέα διάταξη λοιπόν, αφορά επιστρεφόμενα ποσά από την κεντρική διοίκηση, πλην κεντρικής διοίκησης, καθώς και κατασχέσεις ποσών σε τράπεζες για την εξόφληση ρυθμισμένων οφειλών με παρακράτηση από τις Αρμόδιες Δ.Ο.Υ. Όπως καταλαβαίνουμε, είναι πραγματικά μια ανακούφιση για τις επιχειρήσεις, αφού η τιμωρητική παρακράτηση συνολικών ποσών είτε μέσω κατάσχεσης τραπεζικών λογαριασμών, είτε αυτόματα, μέσω των φορέων, έχουν δημιουργήσει οξύ πρόβλημα τα τελευταία χρόνια. Δεν είναι κρυφό άλλωστε, ότι πολλές είναι οι επιχειρήσεις που οδηγήθηκαν στην οικονομική κατάρρευση, αδυναμία και παύση της λειτουργίας τους, σαν αποτέλεσμα αυτής της βλαπτικής οικονομικής πολιτικής.

Ήταν και είναι επιτακτική ανάγκη η προστασία των ελληνικών επιχειρήσεων, που είναι και ο βασικός πυλώνας για την εισροή φορολογικών κεφαλαίων στα ταμεία του κράτους. Το οικονομικό αδιέξοδο που έχει προκληθεί τα τελευταία 9 έτη  από τις παρακρατήσεις κεφαλαίων κίνησης των εταιρειών για την κάλυψη ρυθμισμένων οφειλών, όχι μόνο στέρησε την ανάπτυξη τους, αφού τα χρήματα που παρακρατούνται δεν γέννησαν τζίρο και δεν ικανοποιήθηκαν τρέχουσες ανάγκες, αλλά και το ίδιο το κράτος στερήθηκε εισροές από νέους γεννημένους φόρους.

Η ανάγκη για κεφάλαια κίνησης

Θεωρούμε συνεπώς, ότι η νέα εφαρμογή της διάταξης θα δώσει κίνητρο, ώστε και οι οφειλές να καλύπτονται με τις ρυθμισμένες μηνιαίες καταβολές, αλλά και να μην στερείται η επιχείρηση πολύτιμα κεφάλαια που δύνανται να πολλαπλασιαστούν μέσω της δραστηριότητας της για να δημιουργήσουν τελικά κίνηση και κέρδος τόσο για την ίδια, όσο και για τα ταμεία του κράτους.