Γιατί δεν πρέπει να χαθούν οι Ευκαιρίες του Ταμείου Ανάκαμψης!

Του Δημήτρη Δημητρίου, CEO της CPA.

Δυστυχώς, οι πληγές της πανδημίας πέρα από πρόωρα χαμένες ζωές, αφήνουν ζοφερό ψυχολογικό και οικονομικό αποτύπωμα. Τόσο η ευρωπαϊκή, όσο και η παγκόσμια η οικονομία έχουν υποστεί ύφεση. Ειδικότερα, η οικονομία της ΕΕ μειώθηκε κατά 6,3% το 2020, ποσοστό ανησυχητικά μεγάλο. Ταυτόχρονα, στη χώρα μας, φαίνονται ξεκάθαρα τα απόνερα της κρίσης που δημιούργησε τόσο για επαγγελματίες, όσο και για φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, βλέπουμε καθημερινά πτωχεύσεις και γι’ αυτό χρειαζόμαστε γρήγορα να δημιουργήσουμε ανάχωμα, εξασφαλίζοντας τους βιωσιμότητα, θέσεις εργασίας και ελπίδα για το αύριο. Εξασφαλίζοντας δηλαδή, την ίδια την οικονομική και κοινωνική συνοχή της χώρας!

Συνεπώς είναι ζωτικής σημασίας να εκμεταλλευτούμε κάθε διαθέσιμο ευρώ, κάθε πόρο και εργαλείο από τα εθνικά και τα ευρωπαϊκά σχέδια χρηματοδότησης και ανάκαμψης και το εγκεκριμένο για τη χώρα μας πρόγραμμα επιδότησης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, δίνει ακριβώς αυτή την ευκαιρία.

 Το χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης

Το πρόγραμμα που εγκρίθηκε πριν από ένα χρόνο, είχε ένα συγκεκριμένο στόχο: να παρέχει χρηματοδότηση για επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις που θα κάνουν τις ευρωπαϊκές οικονομίες να ξεπεράσουν την κρίση όπως αυτή που προκάλεσε ο κορονοϊός, αλλά και να γίνουν πιο ανθεκτικές σε μελλοντικές κρίσεις. Επιπλέον όμως, στοχεύει στην επιτάχυνση της μετατροπής της οικονομίας της ΕΕ σε μια οικονομία μηδενικών ρύπων και στο κλείσιμο του ψηφιακού χάσματος με τις ΗΠΑ και τις άλλες προηγμένες χώρες, ένα σταθερό ζητούμενο άλλωστε για τη Ένωση τα τελευταία χρόνια.

Το στόχο αυτό άλλωστε αποτυπώνουν και οι 5 βασικές κατηγορίες χρηματοδότησης ιδιωτικών επενδύσεων που το Ταμείο όρισε και οι οποίες είναι:

  1. Επενδύσεις για πράσινη μετάβαση
  2. Επενδύσεις για ψηφιακό μετασχηματισμό
  3. Επενδύσεις με στόχο την καινοτομία
  4. Επενδύσεις με βάση την εξωστρέφεια
  5. Επενδύσεις για συγχωνεύσεις και εξαγορές, με σκοπό την αύξηση του μεγέθους των επιχειρήσεων

Η τελευταία κατηγορία μάλιστα, δηλαδή οι συγχωνεύσεις και εξαγορές, είναι πολύ σημαντική, καθώς η Ελλάδα έχει τις μικρότερες επιχειρήσεις στην Ευρώπη και με αυτό τον τρόπο θα μπορέσουν και εκείνες να αιτηθούν. Χρειάζεται λοιπόν να αδράξουμε αυτή την ευκαιρία και να δώσουμε ενημέρωση, κίνητρα και διευκολύνσεις στις επιχειρήσεις κάθε μεγέθους, ώστε να συμμετέχουν με σωστούς όρους και καλές πιθανότητες στα διαθέσιμα προγράμματα. Και φυσικά, πρέπει να κινηθούμε έγκαιρα, στοχεύοντας στο 100%, καθώς δεν έχουμε την πολυτέλεια να χάνουμε χρόνο και κυρίως επειδή τα έργα του Ταμείου πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί ως το 2026, πράγμα που απαιτεί ταχύτητα στην εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων, καθώς και στις εγκριτικές διαδικασίες! Είναι ώρα για restart με ένα πιο σύγχρονο παραγωγικό μοντέλο, πιο καινοτόμο, πιο αειφόρο και εν τέλει… πιο ανθεκτικό!