Φορολογική Δήλωση Τέκνων για Διαζευγμένους με Συνεπιμέλεια

Της Ειρήνης Τσεσμελή, Tax Partner της CPA.

Ύστερα από επικοινωνία με τη Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης και Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων σχετικά με τη Φορολογική Δήλωση Τέκνων σε περιπτώσεις Συνεπιμέλειας, ενημερωθήκαμε ότι δεν αλλάζει η αποτύπωση των προστατευόμενων τέκνων στην φορολογική δήλωση εισοδήματος.

Δηλαδή: ο γονέας που έχει την επιμέλεια, τη μέριμνα, και σε κάθε περίπτωση  εκεί που διαμένουν τα τέκνα, θα είναι ο γονέας εκείνος που θα δηλώνει τα τέκνα στην φορολογική του δήλωση.

Σύμφωνα με τον Ν.4800/2021, αρ.1 τροποποίηση αστικού κώδικα  αρ. 56, εκεί που διαμένει το τέκνο και παραλαμβάνονται τα έγγραφα δημοσίου, καθώς και όλα τα άλλα έγγραφα που το αφορούν, καθορίζεται τελικά να είναι και η διεύθυνση που λογίζεται ότι το τέκνο διαμένει. Βέβαια, ακόμη και αν ορίζεται πλέον ξεκάθαρα στη Συνεπιμέλεια ο τόπος (έδρα) κατοικίας και διαμονής του τέκνου ως διεύθυνση παραλαβής και επίδοσης των  εγγράφων που το αφορούν, ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο υποχρεούται να ενημερώνει άμεσα τον έτερο γονέα (με τον οποίο δε διαμένει το τέκνο) για το περιεχόμενο αυτών.

Σημειώνεται τέλος, ότι ο Σύλλογος Μονογονεϊκή Οικογένεια και Γυναίκα, που στηρίζει μέσω της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της η CPA και ο οποίος έχει ενεργή δράση και πρωτοβουλία σε ζητήματα που αφορούν στις μονογονεικές οικογένειες και τις γυναίκες, αιτήθηκε στους αρμόδιους φορείς την φοροελάφρυνση των φορολογούμενων που καταβάλλουν διατροφή, σε μια προσπάθεια διασφάλισης των οικογενειακών τους εισοδημάτων.