Νέος ΚΑΔ για Βραχυχρόνιες Μισθώσεις εκτός Ψηφιακών Πλατφορμών

Με την πρόσφατη δημοσίευση στο ΦΕΚ, τροποποιήθηκε ο Κατάλογος Αριθμών Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.), προσθέτοντας νέο κωδικό για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων που πραγματοποιούνται εκτός ψηφιακών πλατφορμών.

Η αλλαγή αυτή τίθεται σε ισχύ την επόμενη εργάσιμη ημέρα από τη δημοσίευσή της, ανοίγοντας νέες προοπτικές για τους ιδιοκτήτες ακινήτων.

Κ.Α.Δ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
35.14.10.01 Υπηρεσίες Σωρευτικής Εκπροσώπησης Φορτίου Ηλεκτρικών Οχημάτων
55.20.11.06 Υπηρεσίες βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων μέσω των ψηφιακών πλατφορμών στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού

 

Η CPA είναι ο συνεργάτης σας για να σας καθοδηγήσει στις νέες απαιτήσεις και να σας προσφέρει την απαραίτητη υποστήριξη.