Ευκαιρίες για σημαντικά «κουρέματα» χρεών και βελτιωμένους όρους για την αναδιάρθρωση τους

Ο Νόμος 5072/2023 προσφέρει ευκαιρίες για σημαντικά «κουρέματα» χρεών και βελτιωμένους όρους για την αναδιάρθρωση τους

Οι πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών μέσω της ψήφισης του Νόμου 5072/2023, έρχονται να προστεθούν στα ήδη υφιστάμενα εργαλεία που έχουν στα χέρια τους οι οφειλέτες Κόκκινων Δανείων.

Οι οφειλέτες μπορούν να προστατεύσουν την πρώτη τους κατοικία ή να ρυθμίσουν τις οφειλές τους, αποφεύγοντας την κατάσχεση κάθε κινητής κι ακίνητης περιουσίας με τους εξής τρόπους:

1. Με τις διμερείς συμφωνίες με τράπεζες & Servicers.

Πρόκειται για μια από τις σημαντικότερες δυνατότητες που έχουν στη διάθεσή τους οι δανειολήπτες, καθώς αφορά απευθείας διμερείς συμφωνίες με τις τράπεζες ή τους servicers, προκειμένου να ρυθμίσουν τις οφειλές τους ανάλογα με την πολιτική του κάθε οργανισμού. Στο πλαίσιο αυτό μπορούν να λάβουν χώρα σημαντικά «κουρέματα» χρεών, ειδικά μετά τις προβλέψεις του νέου νόμου που οριοθετεί μια νέα βάση στην τραπεζική διαπραγμάτευση, μειώνοντας τη δυσχερή επικοινωνία με τους servicers και πλέον, κάθε δανειολήπτης με οδηγό την κατάλληλη καθοδήγηση από εξειδικευμένο σύμβουλο  μπορεί ταχύτερα να πετύχει επωφελή διακανονισμό των οφειλών του.

2. Με τον βελτιωμένο εξωδικαστικό μηχανισμό.

Με τις πρόσφατες βελτιωτικές παρεμβάσεις, οι οφειλέτες που εντάσσονται στον μηχανισμό επωφελούνται μείωσης – διαγραφής των οφειλών τους και για τα δάνεια που καλύπτονται από εμπράγματη ασφάλεια με βελτίωση του σχετικού αλγορίθμου. Το σταθερό επιτόκιο 3% για 3 έτη ισχύει για όλες τις ρυθμίσεις (Δημόσιο, τράπεζες και servicers).

Η αναβαθμισμένη εξωδικαστική πλατφόρμα ρύθμισης οφειλών εγγυάται μια αποδοτικότερη και αυτοματοποιημένη διαδικασία, ελαχιστοποιώντας την ανάγκη για προσφυγή σε δικαστικές διαδικασίες.

3. Με το ενδιάμεσο πρόγραμμα στήριξης ευάλωτου οφειλέτη

Με το νέο πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας, οι ευάλωτοι οφειλέτες υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις μπορούν να αποφύγουν την έξωση, να «παγώσουν» αποφάσεις αναγκαστικής εκτέλεσης, να διασφαλίσουν τη στέγασή τους και να αξιοποιήσουν μία ακόμα ευκαιρία για να αποκτήσουν και πάλι, με προνομιακούς όρους την πρώτη κατοικία τους.

Ταυτόχρονα, δεδομένου ότι Πτωχευτική Ικανότητα πλέον δεν έχουν μόνο τα νομικά πρόσωπα αλλά και τα φυσικά πρόσωπα (ελεύθεροι επαγγελματίες, ιδιωτικοί υπάλληλοι κλπ), η πτώχευση ειδικά για οφειλέτες που δεν έχουν ακίνητη περιουσία, υπό προϋποθέσεις μπορεί να είναι μια έξυπνη επιλογή για την πλήρη Διαγραφή των Χρεών τους και την οριστική απαλλαγή τους από αυτά σε τρία (3) έτη μετά την κήρυξη της πτώχευσης ή την εγγραφή στο Η.Μ.Φ. Υπό προϋποθέσεις,  υπάρχει και η δυνατότητα απαλλαγής στο ένα (1) έτος.

4. Με τη διαδικασία επίλυσης καθυστερήσεων (ΔΕΚ) του Κώδικα Δεοντολογίας

Οι δανειολήπτες μπορούν να ρυθμίσουν υπό προϋποθέσεις τις οφειλές τους προς τις τράπεζες και τους servicers, υποβάλλοντας δήλωση στην ειδική ψηφιακή πλατφόρμα, που έθεσε σε λειτουργία η Γενική Γραμματεία Χρηματοπιστωτικού Τομέα & Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.

5. Με τις πάγιες ρυθμίσεις 24 δόσεων

Οι οφειλέτες μέσω πάγιας Ρύθμισης δύνανται να εξοφλήσουν τις οφειλές τους έως 24 δόσεις, ειδικά για τις τακτικές οφειλές σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία (όπως, για παράδειγμα, ΦΠΑ, φόρο εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ, ασφαλιστικές εισφορές).

Η CPA Auditors & Consultants ξεχωρίζει για την επιτυχημένη διαχείριση και εξυγίανση οικονομικών δυσκολιών, έχοντας διαγράψει χρέη άνω των €1.2 εκατομμυρίων μέσω εξωδικαστικών διαδικασιών, εξοικονομώντας πάνω από €36 εκατομμύρια σε επιχειρηματικά έργα συνολικής αξίας €60 εκατομμύρια. Επιπλέον, έχει καταφέρει να αναδιαρθρώσει δάνεια εξοικονομώντας €10 εκατομμύρια σε έργα αξίας €35 εκατομμυρίων. Με αποδεδειγμένη εμπειρία και εξειδίκευση, προσφέρει ολοκληρωμένη υποστήριξη και καθοδήγηση στη διαδικασία ρύθμισης οφειλών, βοηθώντας τις επιχειρήσεις να επιτύχουν οικονομική ανάκαμψη και σταθερότητα.