Νέα ΚΥΑ για την Εναλλακτική Φορολόγηση: Αναλυτική παρουσίαση των επενδύσεων και των λεπτομερειών του άρθρου 5Α του ΚΦΕ

Νέα ΚΥΑ για την Εναλλακτική Φορολόγηση: Όλες οι λεπτομέρειες για τις επενδύσεις.

Μέσω της δημοσίευσης στο ΦΕΚ, καθορίζονται οι επιλέξιμες κατηγορίες επενδύσεων, ο χρόνος διατήρησής τους, η διαδικασία για τη διαπίστωση ολοκλήρωσης, και άλλες σημαντικές λεπτομέρειες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5Α του ν. 4172/2013.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.