Νέο νομοσχέδιο για ελάχιστο φορολογικό συντελεστή 15% σε πολυεθνικές επιχειρήσεις

Η Βουλή αναμένεται να εξετάσει ένα νέο νομοσχέδιο, προερχόμενο από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το οποίο στοχεύει στην εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2022/2523/ΕΕ (Pillar II) στην ελληνική νομοθεσία. Αυτή η κίνηση αναγνωρίζει την προσπάθεια να καθιερωθεί ένας ελάχιστος φορολογικός συντελεστής 15% για τις πολυεθνικές εταιρείες και τους μεγάλους ημεδαπούς επιχειρηματικούς ομίλους, με την προοπτική επιβολής επιπλέον συμπληρωματικού φόρου έως και 15% επί των κερδών τους.

Αυτό το σημαντικό βήμα προς την εναρμόνιση με τις διεθνείς φορολογικές πρακτικές σηματοδοτεί μια εποχή ανανέωσης στη φορολογική διαχείριση, στοχεύοντας στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και στην προώθηση δικαιότερων φορολογικών συνθηκών για όλους. Παράλληλα, το νομοσχέδιο προβλέπει τη δυνατότητα αναστολής της είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών για πολίτες που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, εισάγοντας μια κοινωνικά ευαίσθητη προοπτική στη διαχείριση των φορολογικών υποχρεώσεων.

Με την υλοποίηση της Οδηγίας Pillar II, η Ελλάδα προσχωρεί σε μια διεθνή πρωτοβουλία για την εξασφάλιση δικαιότερης και πιο αποτελεσματικής φορολόγησης των πολυεθνικών εταιρειών, συμβάλλοντας στη μείωση των κινήτρων για φορολογική αποφυγή. Εκτιμάται ότι τα επιπλέον έσοδα από την εφαρμογή αυτού του μέτρου θα φτάσουν έως και τα 80 εκατομμύρια ευρώ, προσφέροντας σημαντική ώθηση στα δημόσια οικονομικά.

Το νομοσχέδιο εμπλουτίζεται, επίσης, με σειρά συμπληρωματικών διατάξεων που αφορούν τη βελτίωση των φορολογικών και τελωνειακών διαδικασιών, προσφέροντας περαιτέρω ευελιξία και αποτελεσματικότητα στη διαχείριση των φορολογικών υποχρεώσεων.Η προσαρμογή στις νέες αυτές προκλήσεις θα απαιτήσει από τις επιχειρήσεις να επανατοποθετηθούν στρατηγικά, αξιοποιώντας τις διαθέσιμες φορολογικές και νομικές συμβουλές για να εξασφαλίσουν την ομαλή προσαρμογή τους στο νέο φορολογικό τοπίο.