Νέο Χρηματοδοτικό Εργαλείο 500 Εκατ. Ευρώ για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

Σε μια σημαντική εξέλιξη για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η Ελληνική Κυβέρνηση, μέσω του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκου Παπαθανάση και του Προέδρου της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (HDB), Γιώργου Ζαββού, ανακοίνωσε τη δημιουργία του νέου Ταμείου Χαρτοφυλακίου “Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙΙ” (ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ).

Το νέο ταμείο με αρχικό προϋπολογισμό 500 εκατομμύρια ευρώ φιλοδοξεί να δημιουργήσει χρηματοδοτικά μέσα για την ενίσχυση και ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Το ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ θα λειτουργήσει μέσω δύο υποταμείων: το Ταμείο Εγγυοδοσίας (300 εκατ. ευρώ) και το Ταμείο Συγχρηματοδότησης (200 εκατ. ευρώ), προσφέροντας τόσο εγγυήσεις δανείων όσο και επιδοτήσεις επιτοκίου.

Το ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ αναμένεται να αποτελέσει σημαντική ώθηση για τις επιχειρήσεις, διευκολύνοντας την πρόσβασή τους σε πηγές χρηματοδότησης. Με τη μόχλευση μέσω του τραπεζικού συστήματος, το ταμείο αναμένεται να δημιουργήσει ένα χαρτοφυλάκιο δανείων ύψους 2,1 δισ. ευρώ, ενισχύοντας έτσι σημαντικά την επιχειρηματική δραστηριότητα σε όλη την Ελλάδα.

Στην CPA παραμένουμε δεσμευμένοι στο να παρέχουμε την πλέον έγκυρη και ενημερωμένη συμβουλευτική υποστήριξη στους πελάτες μας. Στόχος μας είναι να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις να εκμεταλλευτούν το πλήρες φάσμα των δυνατοτήτων που προσφέρονται από τέτοια προγράμματα, διασφαλίζοντας τη βιώσιμη ανάπτυξη και την επιτυχία τους. Επικοινωνήστε μαζί μας!