Ο Δημήτρης Δημητρίου στην Επιτροπή Κρυπτονομισμάτων

Ο Δημήτρης Δημητρίου, Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της CPA, έχει επιλεγεί ως μέλος της νεοσυσταθείσας Επιτροπής Κρυπτονομισμάτων του Υπουργείου Οικονομικών. Η συμμετοχή του στην Επιτροπή για τον καθορισμό του φορολογικού πλαισίου και του ελέγχου των κρυπτονομισμάτων και ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων είναι καθοριστική.

H επιτροπή ανακοινώθηκε από την εφημερίδα της κυβερνήσεως με ΦΕΚ Β’ 2369/19.04.2024, και αποσκοπεί στη διαμόρφωση ενός σταθερού και δίκαιου ρυθμιστικού πλαισίου. Ο Δημήτρης Δημητρίου θα φέρει την εμπειρία και την τεχνογνωσία του για να ενισχύσει την προσπάθεια αντίληψης με έναν πιο επισταμένο τρόπο τις πολύπλοκες δυναμικές που συνθέτουν τον κόσμο των ψηφιακών νομισμάτων και περιουσιακών στοιχείων.

Ο Δημήτρης Δημητρίου ανέφερε χαρακτηριστικά: “Η συμμετοχή μου στην Επιτροπή Κρυπτονομισμάτων του Υπουργείου Οικονομικών είναι μια ευκαιρία να συνεισφέρω ενεργά στη διαμόρφωση του ρυθμιστικού και νομοθετικού πλαισίου καθώς και στη δίκαιη και συνεκτική φορολογική πολιτική για τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία. Αναγνωρίζω τη σημασία αυτού του ρόλου ως καίριο στοιχείο για τη διασφάλιση της διαφάνειας και της ασφάλειας στις ψηφιακές οικονομικές συναλλαγές, προσδοκώντας να προσφέρω την τεχνογνωσία και την εμπειρία μου για την υποστήριξη και προάσπιση των συμφερόντων τόσο των επενδυτών όσο και της ευρύτερης οικονομικής κοινότητας. Ευχαριστώ θερμά για την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό μου τον κ. Χάρη Θεοχάρη, τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών”.

Η ενασχόληση του Δημήτρη Δημητρίου με τα κρυπτονομίσματα και η ειδίκευσή του σε θέματα φορολογικής συμμόρφωσης και risk assessment, καθιστούν τη συμβολή του ιδιαίτερα πολύτιμη. Με την ουσιαστική συνεισφορά της ομάδας εργασίας, η Ελλάδα είναι έτοιμη να ανταποκριθεί στις διεθνείς προκλήσεις και να εξασφαλίσει ένα υγιές ρυθμιστικό πλαίσιο, το οποίο θα διασφαλίζει την ανάπτυξη και την ορθή διαχείριση της ψηφιακής οικονομίας στο μέλλον.