Τρόποι Διαχείρισης των “Κόκκινων Δανείων” στην Ελλάδα

Νέες Επιλογές για τη Διαχείριση των Κόκκινων Δανείων στην Ελλάδα

Στο πλαίσιο των τιτλοποιήσεων, οι δανειολήπτες που βρίσκονται αντιμέτωποι με τα δύσκολα “κόκκινα δάνεια” που μεταβιβάστηκαν σε κάποιο fund και βρίσκονται υπό τη διαχείριση των servicers έχουν τώρα μια ενδιαφέρουσα επιλογή. Μπορούν να εξετάσουν τη δυνατότητα να αγοράσουν πίσω αυτά τα δάνεια, λαμβάνοντας ένα “κούρεμα” της οφειλής και προσφέροντας νέα χρηματοδότηση από εξειδικευμένους “παίκτες” της αγοράς με πιο ευνοϊκούς όρους, με στόχο την επαναφορά στην οικονομική κανονικότητα.

Αυτό το σχήμα προσφέρει οφέλη για όλα τα μέρη: Οι εταιρείες που παρέχουν τη χρηματοδότηση βγαίνουν κερδισμένες, οι servicers λαμβάνουν μια ικανοποιητική αμοιβή για τη διαχείριση, και οι δανειολήπτες έχουν μια χαμηλότερη οφειλή με καλύτερους όρους.

Αυτές οι νέες επιλογές προσφέρουν στους δανειολήπτες μια πιο ευέλικτη προσέγγιση για τη διαχείριση των “κόκκινων δανείων” τους και μπορούν να βοηθήσουν στην επαναφορά της οικονομικής τους κατάστασης.

Η διαχείριση των “κόκκινων δανείων” ή αλλιώς των οφειλών που έχουν γίνει δυσθεώρητες, αποτελεί σημαντική πρόκληση για χιλιάδες νοικοκυριά, ιδιώτες, εμπόρους, επαγγελματίες και επιχειρηματίες στην Ελλάδα.

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για τη διαχείριση αυτών των χρεών. Πιο αναλυτικά:

Επιλογή της Διακανονιστικής Ρύθμισης

Η πρώτη επιλογή που πολλοί οφειλέτες εξετάζουν είναι η διακανονιστική ρύθμιση μέσω τηλεφωνικής υποστήριξης και τεχνικών συμβούλων. Αυτή η διαδικασία μπορεί να βοηθήσει να ξεπεραστούν οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι οφειλέτες. Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις μπορεί να περιλαμβάνουν την επιλογή να αποπληρώσει κάποιος τα χρέη σε 240 δόσεις, δηλαδή σε 20 έτη. Ωστόσο, πρέπει να λάβει υπόψη ότι η συνολική οφειλή θα αυξηθεί λόγω τοκισμού. Αυτή η επιλογή απαιτεί προσοχή και ρεαλισμό, καθώς τα χρέη δεν εξαφανίζονται, αλλά απλά αποπληρώνονται σε μικρότερες δόσεις.

Διαπραγματεύσεις με Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων

Μια άλλη επιλογή που μπορεί να εξεταστεί είναι οι διμερείς διαπραγματεύσεις με εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων, ειδικά όταν πρόκειται για τραπεζικά χρέη. Αυτές οι εταιρείες μπορούν να βοηθήσουν στην επίτευξη ρύθμισης του χρέους με βιώσιμο τρόπο. Κατά τις διαπραγματεύσεις, μπορεί να επιτευχθεί μείωση του χρέους ή ακόμα και διαγραφή μέρους του, ενώ η υπόλοιπη οφειλή πληρώνεται σε πιο βιώσιμες δόσεις.

Πτώχευση

Μια τρίτη επιλογή που πλέον είναι δυνατή είναι η πτώχευση. Αυτή η διαδικασία επιτρέπει στον οφειλέτη να απαλλαγεί από τα χρέη του με ορισμένες συνέπειες, όπως η απώλεια της ακίνητης περιουσίας του. Η πτώχευση είναι μια σοβαρή απόφαση που πρέπει να ληφθεί με προσοχή και με τη συμβουλή ενός ειδικού.

Οι ειδικοί σύμβουλοι της CPA γνωρίζουν αναλυτικά το νέο νομοθετικό πλαίσιο που αφορά τόσο ιδιώτες όσο και επιχειρήσεις και προσφέρουν εξατομικευμένες λύσεις για την ρύθμιση των οικονομικών υποθέσεων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες της CPA, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα στο www.cpaauditors.gr.