Γιατί το Πρόγραμμα του ΤΑΑ και του Aναπτυξιακού Ν.4887 είναι το τελευταίο Ανάχωμα για τις Επιχειρήσεις!

Άποψη του Δημήτρη Δημητρίου, CEO και Ιδρυτή της CPA.

Έχω πολλές φορές υπογραμμίσει, ότι οι επενδύσεις και η ανάπτυξη δεν πρέπει να μένουν θεωρητικές εξαγγελίες, αλλά να προωθούνται στην πράξη, ειδικά σε δύσκολες για την οικονομία μας περιόδους, όπως είναι η παρούσα. Χρηματοδοτικά προγράμματα επενδύσεων λοιπόν, είτε εθνικά, είτε ευρωπαϊκά, μπορούν να αποτελέσουν άκρως χρήσιμα εργαλεία και ανάχωμα, τα οποία πρέπει να αξιοποιήσουμε και σωστά και γρήγορα! Αναφέρομαι στο επενδυτικό πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ), καθώς και του νέου αναπτυξιακού νόμου 4887/2022.

Με τα εν λόγω προγράμματα, οι επιχειρήσεις έχουν στα χέρια τους μια χρυσή ευκαιρία, ευκαιρία που δ ε ν επιτρέπεται να χάσουν, γιατί μπορεί να είναι από τις τελευταίες μάλιστα που θα έχουν το επόμενο διάστημα. Αλλά και γενικότερα σαν χώρα, μας παρέχουν τη δυνατότητα να κάνουμε restart με ένα παραγωγικό μοντέλο πιο καινοτόμο, πιο πράσινο και τελικά πιο ανθεκτικό, που είναι και το μείζον ζητούμενο σήμερα άλλωστε!

Το πρόγραμμα του ΤΑΑ

Ας δούμε όμως πρώτα που βρισκόμαστε σήμερα με το πρόγραμμα του ΤΑΑ. Η χώρα μας έχει δείξει καλά αντανακλαστικά, γι’ αυτό και ήταν ανάμεσα στις 3 πρώτες στην ΕΕ που έλαβαν εκταμίευση, με αρχικό ποσό 3,6 δισ. ευρώ, από τα οποία ένα σκέλος αφορούσε στην μη επιστρεπτέα στήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης (δηλαδή τις επιδοτήσεις), ενώ το υπόλοιπο μέρος κάλυπτε το σκέλος των δανείων. Ξεχωρίζω ιδιαίτερα μία από τις 5 βασικές επενδυτικές κατηγορίες χρηματοδότησης του ΤΑΑ, που είναι οι Συγχωνεύσεις και Εξαγορές. Γιατί τις ξεχωρίζω; Γιατί οι Συγχωνεύσεις και Εξαγορές βοηθούν να μεγαλώσει το μέγεθος κάθε είδους επιχειρήσεων, γεγονός που θα αποτελέσει το κλειδί για την πρόσβαση τους στους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και κρατήστε το αυτό. Είναι σπουδαίο, γιατί η Ελλάδα έχει τις μικρότερες επιχειρήσεις στην Ευρώπη. Οι αστικές επιχειρηματικές συμπράξεις όπως καταλαβαίνετε, είναι το εργαλείο που μπορεί να οδηγήσει τις μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις στο πρόγραμμα του Ταμείου!

Ο νέος αναπτυξιακός Ν.4887/2022

Η έλευση ενός νέου αναπτυξιακού νόμου, o οποίος φέρνει ευκαιρίες ενισχύσεων μέσα από πραγματικά ταχείες διαδικασίες, μόνο καλό νέο μπορούσε να είναι! Ο Ν.4887/2022 επιταχύνει όλες τις διαδικασίες αξιολόγησης, έγκρισης, ελέγχου και πιστοποίησης επενδυτικών σχεδίων, διορθώνοντας τα κακώς κείμενα προηγούμενων νόμων της κατηγορίας. Δημιουργεί έτσι, μια καλή ένεση τόνωσης των επιχειρήσεων σε μια κομβικότατη οικονομική συγκυρία.

Ο νόμος αυτός του υπουργείου Ανάπτυξης, με ακριβή τίτλο «Αναπτυξιακός Νόμος 4887/2022 – Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη», φιλοδοξεί να στηρίξει υπάρχουσες ή υπό ίδρυση επιχειρήσεις και να προωθήσει ένα πιο αειφόρο και καινοτόμο αναπτυξιακό μοντέλο, όπως αποδεικνύεται και από τους οικονομικούς κλάδους που επιδοτεί και είναι μεταξύ άλλων: ο ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων, η τεχνητή νοημοσύνη, η απασχόληση με εξειδικευμένο προσωπικό, η πράσινη μετάβαση, το νέο και καινοτόμο επιχειρείν, η περαιτέρω ενίσχυση του τουρισμού και γενικότερα, η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας. Είναι επίσης πολύ ενδιαφέρον και βοηθητικό, το ότι για επενδυτικά έργα μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, προβλέπεται η επιλογή ανάμεσα σε επιχορήγηση, φορολογική απαλλαγή, επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης και επιδότηση του κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης.

Για ένα βιώσιμο παρόν και μέλλον

Αυτό που προέχει αυτή τη στιγμή και ενώ υπάρχει επιδείνωση λόγω του πολέμου στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον, είναι να ενημερώσουμε όλο τον επιχειρηματικό κόσμο για τους όρους και τις προϋποθέσεις των τρεχόντων επενδυτικών προγραμμάτων και να επιδείξουμε ταχεία αντανακλαστικά απορρόφησης των διαθέσιμων κονδυλίων, στοχεύοντας στο 100% τους και δίνοντας διευκολύνσεις στις επιχειρήσεις κάθε μεγέθους να συμμετέχουν με καλές πιθανότητες. Ας αποτελέσουν τέτοιες επενδύσεις και στρατηγικές κατευθύνσεις την πυξίδα μας, για μια οικονομία πιο σύγχρονη και πάνω από όλα βιώσιμη!