Νέες ρυθμίσεις για συναλλαγές: Εφαρμογή προστίμων για πληρωμές άνω των 500 ευρώ

Στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας για την ενθάρρυνση των ηλεκτρονικών συναλλαγών και την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, οι Ελληνικές φορολογικές αρχές έχουν εισαγάγει νέες ρυθμίσεις σχετικά με τις συναλλαγές με μετρητά. Από την 1η Ιανουαρίου 2024, ισχύουν νέες διατάξεις που επιβάλλουν πρόστιμα για συναλλαγές άνω των 500 ευρώ, εφόσον αυτές πραγματοποιούνται με χρήση μετρητών.

Σύμφωνα με το άρθρο 6 του νόμου 5073/2023, τροποποιήθηκε η παράγραφος 2 του άρθρου 54 του ΚΦΔ. Η νέα διάταξη ορίζει ότι πληρωμές πάνω από 500 ευρώ που πραγματοποιούνται με μετρητά θα επιβαρύνονται με πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο του ποσού της συναλλαγής.

Η συγκεκριμένη τροποποίηση αφορά στην επιβολή προστίμου για παραβίαση της υποχρέωσης πληρωμής μέσω ηλεκτρονικών μέσων για συναλλαγές που υπερβαίνουν τα 500 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι οι πληρωμές για αγορές αγαθών ή υπηρεσιών σε αυτό το ποσό θα πρέπει να πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσω καρτών, τραπεζικών εμβασμάτων ή άλλων ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής.

Η νέα νομοθεσία αφορά τόσο σε χονδρικές όσο και σε λιανικές συναλλαγές, με το συνολικό ποσό των παραστατικών να υπολογίζεται μαζί με τον ΦΠΑ. Αυτό σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να εφαρμόζουν αυτές τις ρυθμίσεις σε όλες τις συναλλαγές που υπερβαίνουν το όριο των 500 ευρώ.

Σημαντικές υπενθυμίσεις:

  • Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι συναλλαγές τους πάνω από 500 ευρώ εξοφλούνται μέσω ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής.
  • Το πρόστιμο για τη μη συμμόρφωση με τη νέα νομοθεσία είναι ίσο με το διπλάσιο της αξίας της συναλλαγής.
  • Τα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής περιλαμβάνουν κάρτες, τραπεζικά εμβάσματα, ηλεκτρονικά πορτοφόλια και άλλα.

Η νέα αυτή νομοθεσία αποτελεί μέρος των ευρύτερων προσπαθειών για την ενίσχυση των ηλεκτρονικών συναλλαγών και την αποφυγή της φοροδιαφυγής.

Στην CPA, δεσμευόμαστε να παρέχουμε ενημερωμένη και έγκυρη συμβουλευτική υποστήριξη σε όλους τους πελάτες μας, βοηθώντας τους να πλοηγηθούν με επιτυχία στο συνεχώς μεταβαλλόμενο φορολογικό τοπίο. Επικοινωνήστε μαζί μας!