Τουριστικές Επενδύσεις με τον Ν.4887 και πως συνδυάζονται με το Ταμείο Ανάκαμψης

Του Δημήτρη Δημητρίου, CEO της CPA.

​Ξεκίνησαν στις 5 Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις για το καθεστώς «Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων» του νέου Ν. 4887/2022, με ημερομηνία λήξης την 5η Δεκεμβρίου 2022. Ο «Αναπτυξιακός Νόμος 4887/2022 – Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη», δέχεται αιτήσεις για έναν από τους πυλώνες της ελληνικής μας οικονομίας, τον τουρισμό, αποτελώντας επενδυτικό αρωγό σε μια ομολογουμένως δυσμενή οικονομική συγκυρία για το εγχώριο και διεθνές οικονομικό περιβάλλον.

Για όσους δεν γνωρίζουν, ο νέος αναπτυξιακός επιταχύνει όλες τις διαδικασίες αξιολόγησης, έγκρισης, ελέγχου και πιστοποίησης των επενδυτικών σχεδίων,  εντός 45, ή ακόμη και εντός 30 ημερών για ειδικές περιπτώσεις! Επιλέξιμες επιχειρήσεις, είναι όσες είναι εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως μεγέθους, ενώ προβλέπεται ειδικό καθεστώς για το νέο επιχειρείν. Πρέπει οπωσδήποτε να υπογραμμιστεί, ότι ο Αναπτυξιακός Ν. 4887/2022 μπορεί να λειτουργήσει συνδυαστικά με το τρέχον πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης για τη χώρα μας. Γι’ αυτό και χρειάζεται να δράξουν οι επιχειρήσεις την ευκαιρία, βελτιώνοντας την επιβίωση, τη ρευστότητα και τον μετασχηματισμό τους!

Προϋπολογισμός και Είδη Ενισχύσεων

Προβλέπονται λοιπόν αυξημένα ποσοστά ενισχύσεων για τουριστικά επενδυτικά σχέδια που θα υλοποιηθούν σε:

1. Ορεινές περιοχές

2. Περιοχές που βρίσκονται σε απόσταση 30 χιλιομέτρων από τα ελληνικά σύνορα

3. Νησιά με πληθυσμό μικρότερο των 3.100 κατοίκων

4. Διατηρητέα κτίρια

5. Περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές

6. Ζώνες Απολιγνιτοποίησης (όπως Φλώρινα, Κοζάνη και Μεγαλόπολη)

Ο προϋπολογισμός για το συγκεκριμένο καθεστώς ανέρχεται στα 150.000.000 ευρώ αυτή τη στιγμή, ένα ποσό που ευελπιστούμε βέβαια να αυξηθεί το επόμενο διάστημα. Από αυτά, τα 75.000.000 ευρώ αφορούν σε ενίσχυση υπό τη μορφή της φορολογικής απαλλαγής. Το υπόλοιπο ποσό, διατίθεται για άλλα είδη ενίσχυσης, δηλαδή για επιχορήγηση, χρηματοδοτική μίσθωση και επιδότηση κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης.

Σχετικά με το χρηματοδοτικό σχήμα των επενδυτικών σχεδίων, για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις κυμαίνεται από 50% έως 75%, για τις μεσαίες επιχειρήσεις από 40% έως 60% και για τις μεγάλες επιχειρήσεις από 30% έως 50%. Πρέπει να γνωρίζετε τέλος, ότι στο νόμο περιλαμβάνονται ειδικές προϋποθέσεις για την ανάπτυξη πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων, δίνοντας τους το κίνητρο της επιχορήγησης, έναντι των μεσαίων και μεγάλων, οι οποίες θα λαμβάνουν φορολογική απαλλαγή, επιδότηση μισθολογικού κόστους & leasing.

Κριτήρια και προϋποθέσεις τουριστικών επενδυτικών σχεδίων

Όπως ο νόμος ορίζει αναλυτικότερα, στην «Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων» υπάγονται εκείνα τα σχέδια που σχετίζονται με επενδύσεις για:

 • Ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων 4 τουλάχιστον αστέρων
 • Εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία 3 τουλάχιστον αστέρων, αφού όμως έχει παρέλθει πενταετία από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας ή από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της προηγούμενης επένδυσης εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής της μονάδας, καθώς και του εκσυγχρονισμού μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων (εφόσον αναβαθμίζονται στην κατηγορία των 3 τουλάχιστον αστέρων)
 • Επέκταση ή/και εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων, τα οποία έχουν διακόψει τη λειτουργία τους για 2 τουλάχιστον έτη πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής και με την προϋπόθεση, ότι στο διάστημα διακοπής δεν έχει γίνει αλλαγή χρήσης του κτιρίου και ότι μέσω της επέκτασης ή του εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής, αναβαθμίζονται σε κατηγορία τεσσάρων 4 τουλάχιστον αστέρων
 • Ίδρυση, επέκταση ή/και εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής Τουριστικών Οργανωμένων Κατασκηνώσεων (Camping), τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία 3 τουλάχιστον αστέρων
 • Ίδρυση ή/και εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων εντός χαρακτηρισμένων παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων, τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία 3 τουλάχιστον αστέρων
 • Ίδρυση, επέκταση ή/και εκσυγχρονισμό σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων (όπως ορίζονται στον ν.4276/2014 – Α’ 155), που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία 4 τουλάχιστον αστέρων και τα οποία κατατίθενται ως ενιαία επενδυτικά σχέδια, μη περιλαμβανομένων των κτιρίων και εγκαταστάσεων προς μεταβίβαση ή με μακροχρόνια μίσθωση
 • Ίδρυση ή εκσυγχρονισμό μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων, εφόσον σωρευτικά φέρουν τον διακριτικό τίτλο «Ξενώνας Φιλοξενίας», κατατάσσονται σε κατηγορία 5 κλειδιών, ενώ διατηρούν ελάχιστο αριθμό 20 ενοικιαζόμενων δωματίων, σύμφωνα και με τα οικεία αδειοδοτικά έγγραφα
 • Ίδρυση, επέκταση ή/και εκσυγχρονισμό ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας, τα condo hotels (όπως ορίζονται στον ν.4276/2014) που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία 4 τουλάχιστον αστέρων και υπό την προϋπόθεση, ότι η μεταβίβαση ή η μακροχρόνια μίσθωση ενισχυόμενων τμημάτων αυτών, λαμβάνει χώρα μετά τη λήξη της τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων του φορέα της επένδυσης.

Σημειώνεται εδώ, ότι η υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://opsan.mindev.gov.gr.

Πώς να συνδυάσετε Αναπτυξιακό Νόμο με Ταμείο Ανάκαμψης 

Σε σχέση τέλος με το σημαντικότατο ζήτημα του συνδυασμού των δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και των επιχορηγήσεων του Αναπτυξιακού Νόμου, έναν συνδυασμό που πρέπει οπωσδήποτε να εκμεταλλευτείτε για ευνόητους λόγους, έχετε υπόψη σας ότι η κρατική ενίσχυση, δεν πρέπει να ξεπερνά τα παρακάτω ποσοστά, σύμφωνα με τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων:

 • Για την Αττική το 15-25%
 • Για το Νότιο Αιγαίο το 30%
 • Για Κρήτη, ∆υτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος το 40%
 • Για Βόρειο Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία και ∆υτική Ελλάδα το 50%.