Νέες ρυθμίσεις για τους servicers: Υποχρεωτική πληροφόρηση και ποινές για έλλειψη ενημέρωσης

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε μια νέα νομοθετική πρωτοβουλία που θα θεσπίσει ένα πλαίσιο κανόνων και υποχρεώσεων για τους servicers. Σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση, οι servicers θα έχουν υποχρέωση να παρέχουν προσωποποιημένες πληροφορίες στους οφειλέτες σχετικά με το σύνολο του οφειλόμενου ποσού, τις δόσεις πληρωμής, το επιτόκιο και άλλες συναφείς πληροφορίες. Επίσης, θα επιβάλλονται ποινές σε περίπτωση μη παροχής σαφούς και έγκαιρης ενημέρωσης προς τους οφειλέτες.

Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Κωστής Χατζηδάκης, ανακοίνωσε αυτές τις νέες ρυθμίσεις κατά τη συνάντηση με την Ένωση Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις.

Από την πλευρά της, η Ένωση αναφέρει ότι κατά τους πρώτους μήνες του 2023 παρατηρείται μια βελτίωση 30% σε σχέση με το 2022 όσον αφορά τις διμερείς ρυθμίσεις δανείων με τους servicers. Επιπλέον, σημειώνεται αύξηση στις ρυθμίσεις μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού, με 6.254 επιτυχείς ρυθμίσεις που αντιστοιχούν σε αρχικές οφειλές ύψους 2,33 δισεκατομμυρίων ευρώ έως τον Ιούνιο.

Κατά τη συνάντηση, πραγματοποιήθηκε ανταλλαγή απόψεων και για το θέμα του φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων.