Τουριστικές Επενδύσεις με τον Ν.4887: Κριτήρια Ενίσχυσης και Προθεσμίες

Από τον Δημήτρη Δημητρίου, CEO της CPA.

​Δημοσιεύθηκε η πολυαναμενόμενη προκήρυξη του Καθεστώτος «Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων» του νέου Ν. 4887/2022, με ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων την 5η Σεπτεμβρίου 2022 και ημερομηνία λήξης, την 5η Δεκεμβρίου 2022. Μετά τον κλάδο «Μεταποίηση-Εφοδιαστική Αλυσίδα» λοιπόν, ο Αναπτυξιακός 4887, θα δεχτεί αιτήσεις για τoυριστικά επενδυτικά σχέδια, στηρίζοντας και προωθώντας έναν από τους σημαντικότερους και ισχυρότερους κλάδους της ελληνικής οικονομίας.

Μάλιστα, προβλέπονται αυξημένα ποσοστά ενισχύσεων για επενδυτικά σχέδια που θα υλοποιηθούν σε:

1. Ορεινές περιοχές

2. Περιοχές που βρίσκονται σε απόσταση 30 χιλιομέτρων από τα ελληνικά σύνορα

3. Νησιά με πληθυσμό μικρότερο των 3.100 κατοίκων

4. Διατηρητέα κτίρια

5. Περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές

6. Ζώνες Απολιγνιτοποίησης (όπως Φλώρινα, Κοζάνη και Μεγαλόπολη)

Ο συνολικός προϋπολογισμός για το συγκεκριμένο καθεστώς ανέρχεται στα 150.000.000 ευρώ, εκ των οποίων τα 75.000.000 ευρώ αφορούν σε ενίσχυση υπό τη μορφή της φορολογικής απαλλαγής. Το υπόλοιπο ποσό, διατίθεται για τα υπόλοιπα είδη ενίσχυσης, δηλαδή για την επιχορήγηση, τη χρηματοδοτική μίσθωση και την επιδότηση κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης.  

Κριτήρια και προϋποθέσεις  επενδυτικών σχεδίων

Όπως ο νόμος ορίζει, στην «Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων» υπάγονται εκείνα τα σχέδια που σχετίζονται με επενδύσεις για:

  • Ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων 4 τουλάχιστον αστέρων
  • Εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία 3 τουλάχιστον αστέρων, αφού όμως έχει παρέλθει πενταετία από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας ή από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της προηγούμενης επένδυσης εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής της μονάδας, καθώς και του εκσυγχρονισμού μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων (εφόσον αναβαθμίζονται στην κατηγορία των 3 τουλάχιστον αστέρων)
  • Επέκταση ή/και εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων, τα οποία έχουν διακόψει τη λειτουργία τους για 2 τουλάχιστον έτη πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής και με την προϋπόθεση, ότι στο διάστημα διακοπής δεν έχει γίνει αλλαγή χρήσης του κτιρίου και ότι μέσω της επέκτασης ή του εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής, αναβαθμίζονται σε κατηγορία τεσσάρων 4 τουλάχιστον αστέρων
  • Ίδρυση, επέκταση ή/και εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής Τουριστικών Οργανωμένων Κατασκηνώσεων, των γνωστών Camping, τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία 3 τουλάχιστον αστέρων
  • Ίδρυση ή/και εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων εντός χαρακτηρισμένων παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων, τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία 3 τουλάχιστον αστέρων
  • Ίδρυση, επέκταση ή/και εκσυγχρονισμό σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων (όπως ορίζονται στον ν.4276/2014 – Α’ 155), που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία 4 τουλάχιστον αστέρων και τα οποία κατατίθενται ως ενιαία επενδυτικά σχέδια, μη περιλαμβανομένων των κτιρίων και εγκαταστάσεων προς μεταβίβαση ή που είναι με μακροχρόνια μίσθωση
  • Ίδρυση ή εκσυγχρονισμό μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων, εφόσον σωρευτικά φέρουν τον διακριτικό τίτλο «Ξενώνας Φιλοξενίας», κατατάσσονται σε κατηγορία 5 κλειδιών, ενώ διατηρούν ελάχιστο αριθμό 20 ενοικιαζόμενων δωματίων, σύμφωνα και με τα οικεία αδειοδοτικά έγγραφα
  • Ίδρυση, επέκταση ή/και εκσυγχρονισμό ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας, τα condo hotels (όπως ορίζονται στον ν.4276/2014) που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία 4 τουλάχιστον αστέρων και υπό την προϋπόθεση, ότι η μεταβίβαση ή η μακροχρόνια μίσθωση ενισχυόμενων τμημάτων αυτών, λαμβάνει χώρα μετά από τη λήξη της τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων του φορέα της επένδυσης.

Πρέπει οπωσδήποτε να υπογραμμιστεί, ότι ο Αναπτυξιακός Ν. 4887/2022 μπορεί να λειτουργήσει συνδυαστικά με το τρέχον πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης για τη χώρα μας, προσφέροντας μια πραγματική χρηματοδοτική ευκαιρία στις επιχειρήσεις, εν μέσω ενός διαρκώς επιδεινούμενου οικονομικού περιβάλλοντος. Γι’ αυτό και χρειάζεται όλοι οι αρμόδιοι φορείς να ενημερώσουν έγκαιρα και αναλυτικά την επιχειρηματική κοινότητα, ώστε να δηλώσουν συμμετοχή και να καρπωθούν τα οφέλη οι έχοντες το σχέδιο και τις προϋποθέσεις.

Σημειώνεται τέλος, ότι η υποβολή των αιτήσεων του εν λόγω νόμου, πραγματοποιείται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Αναπτυξιακών Νόμων, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://opsan.mindev.gov.gr.