Ακυρώνονται πλειστηριασμοί επειδή δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου οι συμβάσεις των servicers με τα funds

Οι εταιρείες εξυπηρέτησης δανείων αντιμετωπίζουν καθημερινά προκλήσεις στα δικαστήρια σχετικά με την εγκυρότητα των συμβάσεών τους.

Στην Ελλάδα, η τιτλοποίηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων έχει ανατεθεί σε εταιρείες διαχείρισης, οι οποίες διαχειρίζονται δάνεια ύψους άνω των 90 δισ. ευρώ. Η βιαστική και ανεπαρκής προετοιμασία κατά την τιτλοποίηση έχει εγείρει ερωτήματα σχετικά με την εγκυρότητα των συμβάσεων αυτών. Η προσεκτική εξέταση των συμβάσεων είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τους νόμους και την αποφυγή νομικών ζητημάτων.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.