Η CPA ανακοίνωσε τη συνεργασία της με την εξειδικευμένη διεθνή εταιρεία συμβούλων επιχειρήσεων CAPITALS Circle Group στον τομέα του ESG & Sustainability

Η CPA Auditors & Consultants ανακοίνωσε τη νέα συνεργασία της με τη διεθνή εταιρεία συμβούλων CAPITALS Circle Group (δραστηριοποιούμενη σε Γερμανία, Ελλάδα, Αγγλία) σε θέματα ESG και βιώσιμης στρατηγικής ανάπτυξης.

Η CAPITALS Circle Group είναι μία αναγνωρισμένη διεθνής εταιρεία συμβούλων μεταξύ άλλων σε θέματα ESG & Sustainability, έχοντας συμβουλέψει σε ESG θέματα γνωστές επιχειρήσεις από το χρηματοπιστωτικό και επενδυτικό κλάδο καθώς και από τον εταιρικό κόσμο. Προσφέρει υψηλής ποιότητας συμβουλευτικές υπηρεσίες, περιλαμβάνοντας Στρατηγική Αειφορίας, Επενδυτική Πολιτική και Στρατηγική ESG, Μοντελοποίηση και Αξιολόγηση ESG, Έρευνα Αγοράς ESG, κανονιστική συμμόρφωση σε σχέση με ESG (ESG Compliance), Βιώσιμη Τραπεζική, Εκπαίδευση για ESG & Sustainability κ.λπ. Η CAPITALS Circle Group έχει ασχοληθεί σε έργα ESG & Sustainability σε Γερμανία, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Κύπρο, Μπαχρέιν, Κουβέιτ, ενώ παράλληλα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες Στρατηγικής Διεθνούς Ανάπτυξης, Εταιρική Επικινωνίας, Governance, Risk & Compliance, παρέχονας υπηρεσίες υψηλότατης ποιότητας, αριστείας και προστιθέμενης αξίας.

“Η CAPITALS Circle Group έχει καταγράψει μια σημαντική πορεία γύρω από τα θέματα ESG και Sustainability τόσο στην Ελλάδα όσο και σε διεθνείς αγορές. Η νέα αυτή συνεργασία αποτελεί ένα ακόμη βήμα της CPA προς την επένδυση της ανάπτυξης των υπηρεσιών μας γύρω από την αειφορία των επιχειρήσεων” ανέφερε ο κ. Δημήτρης Δημητρίου, CEO και Founder της CPA.

Η νέα αυτή συνεργασία συνδέεται με τη στρατηγική της CPA Auditors & Consultants για τη διεύρυνση των συνεργασιών και την ανάπτυξη των εξειδικευμένων υπηρεσιών προς το δίκτυο των πελατών της.