Διακεκριμένη Συμμετοχή της CPA στο Ελληνικό Συμβούλιο του Association of International Accountants

Δημήτρης Δημητρίου και Ειρήνη Τσεσμελή συμβάλλουν στην προαγωγή και ανάπτυξη του επαγγέλματος στην Ελλάδα

Η CPA Auditors & Consultants με ιδιαίτερη τιμή ανακοινώνει την ενεργή συμμετοχή των κ. Δημήτρη Δημητρίου, Επίτιμου Γραμματέα, και κ. Ειρήνης Τσεσμελή, Επίτιμη Ταμία, στο Ελληνικό Συμβούλιο του Association of International Accountants (AIA), ενισχύοντας την παρουσία και τη δράση της στην Ελλάδα. Η συμβολή τους στο συμβούλιο αναδεικνύει τη δέσμευση της CPA στην προώθηση του επαγγέλματος της χρηματοοικονομικής λογιστικής και στην εκπροσώπηση της κοινότητας επαγγελματιών στην Ελλάδα.

Από το 2008, η ίδρυση του Ελληνικού Συμβουλίου του AIA σηματοδοτεί μια εποχή πρωτοβουλιών και δράσεων με στόχο την ενδυνάμωση του κλάδου στην Ελλάδα. Η επιτροπή λειτουργεί ως κύριος σύνδεσμος μεταξύ των μελών του AIA και των ρυθμιστικών αρχών, προωθώντας νέες προτάσεις και ανάγκες των μελών σε εθνικό επίπεδο.

Η δράση του Ελληνικού Συμβουλίου επικεντρώνεται στην ενίσχυση των σχέσεων με κυβερνητικά σώματα και επαγγελματικές οργανώσεις, προάγοντας την αναγνώριση της επαγγελματικού δυναμικής του AIA. Η παροχή εμπειρογνωμοσύνης και καθοδήγησης στο AIA σχετικά με τεχνικές διαβουλεύσεις και ρυθμιστικές εξελίξεις εντείνει την ικανότητα του συμβουλίου να ανταποκρίνεται στις τρέχουσες και μελλοντικές προκλήσεις του κλάδου.

Ο κ. Δημήτρης Δημητρίου, Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της CPA, τονίζει τη σημασία της συνεργασίας: “Η συμβολή μας στο Ελληνικό Συμβούλιο του AIA ενισχύει τη δυνατότητα της CPA να προσφέρει προηγμένες υπηρεσίες και υποστήριξη στα μέλη μας, καθώς και στην ευρύτερη λογιστική κοινότητα στην Ελλάδα“.

Η δραστηριοποίηση του κ. Δημήτρη Δημητρίου και της κ. Ειρήνης Τσεσμελή στο Ελληνικό Συμβούλιο υπογραμμίζει τον ρόλο της CPA ως πρωτοπόρου στην ανάπτυξη του επαγγέλματος και στην προώθηση της διεθνούς αναγνώρισης στην Ελλάδα, αναδεικνύοντας την αφοσίωση της εταιρείας στη συνεχή βελτίωση και επιμόρφωση των επαγγελματιών του κλάδου. Περισσότερες πληροφορίες για το Ελληνικό Συμβούλιο του AIA μπορείτε να δείτε εδώ.