Εισαγωγή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας σε βιομηχανία και λιανεμπόριο από το 2024

Μια σημαντική αλλαγή ξεκινά στον τρόπο διαχείρισης του ωραρίου εργασίας στην Ελλάδα. Η πρόσφατη απόφαση 113169/2023 του υπουργείου Εργασίας προβλέπει την υποχρεωτική εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας σε επιχειρήσεις της βιομηχανίας και του λιανεμπορίου από την 1η Ιανουαρίου 2024.

Η απόφαση αυτή σηματοδοτεί την τροποποίηση του Συστήματος Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας και ορίζει τους κλάδους και ΚΑΔ των επιχειρήσεων που θα εφαρμόσουν αυτό το σύστημα. Σύμφωνα με την απόφαση, οι επιχειρήσεις στους κλάδους της βιομηχανίας και του λιανεμπορίου θα πρέπει να προχωρήσουν σε αυτή την υιοθέτηση.

Σημαντικό είναι ότι έχει προβλεφθεί μια περίοδος χάριτος για την εφαρμογή των σχετικών κυρώσεων, με διαφορετικές ημερομηνίες εφαρμογής ανάλογα με τον κλάδο και τον αριθμό των εργαζομένων.

Το σύστημα αυτό θα απαιτήσει από τις επιχειρήσεις να καταχωρούν ψηφιακά τα στοιχεία που σχετίζονται με το ωράριο απασχόλησης των εργαζομένων, παρέχοντας έτσι μεγαλύτερη διαφάνεια και ακρίβεια.