Δημήτρης Δημητρίου: Υποψήφιος στις Εκλογές του Οικονομικού Επιμελητηρίου

Ο κ. Δημήτρης Δημητρίου, Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της CPA Auditors & Consultants, συμμετέχει στις Εκλογές του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (σειρά 13) στις 10 Δεκεμβρίου 2023.

Μέσα στην πολυετή επαγγελματική του πορεία ασχολήθηκε με μια ευρεία γκάμα ευθυνών, συμπεριλαμβανομένων τακτικών, φορολογικών και οικονομικών ελέγχων εταιρειών, είτε αυτές είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο είτε ιδιωτικές εταιρείες, καθώς και Δημοσίων Οργανισμών. Έχει συμμετάσχει σε απαιτητικά έργα, συμπεριλαμβανομένων Συγχωνεύσεων και Εξαγορών, Μετατροπών (Due Diligence), Αποτιμήσεων και Φορολογικού Σχεδιασμού για διάφορους φορείς.

Από το 2002, συμμετέχει ενεργά στη διεξαγωγή εξειδικευμένων σεμιναρίων χρηματοοικονομικού, φορολογικού και επιχειρηματικού χαρακτήρα, έχει διδάξει επί σειρά ετών τα Διεθνή Ελεγκτικά & Λογιστικά Πρότυπα και έχει συμμετάσχει σε σεμινάρια τόσο ενδοεπιχειρησιακά και σε αναγνωρισμένες εταιρείες επιμόρφωσης, όσο και για το Οικονομικό Επιμελητήριο ή άλλους επαγγελματικούς φορείς.

Το 2004, συμμετείχε στη συντακτική ομάδα για το βιβλίο “Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα IFRS” που εκδόθηκε από την Grant Thornton. Επιπλέον, αρθρογραφεί τακτικά σε οικονομικές εφημερίδες και περιοδικά σχετικά με την εφαρμογή των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων και των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (IFRS).

Χάρη στην εμπειρία και την εξειδίκευσή του στα θέματα εφαρμογής των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων και των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, εξέδωσε – σε συνεργασία με την EPSILON TRAINING – το πρώτο του βιβλίο με θέμα “Ανάλυση & Ερμηνεία των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων σε Λογιστική & Φορολογική Βάση”.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του από το 2016 μέχρι το 2023 ως εκλεγμένο μέλος του Ο.Ε.Ε., ο Δημήτρης Δημητρίου ξεχώρισε για τη σημαντική του συνεισφορά με πρωτοβουλίες και προτάσεις που αφορούσαν τη διαμεσολάβηση, τον δημόσιο τομέα, τη ναυτιλία και τους ορκωτούς ελεγκτές. Ως ισχυρή φωνή με αποφασιστική δράση, έχει εισφέρει ουσιαστικά σε πληθώρα θεμάτων, έχοντας καθοριστικό ρόλο σε διαδικασίες διαβούλευσης.

Ο Δημήτρης Δημητρίου δήλωσε χαρακτηριστικά: «Με τη συμμετοχή μου στις επερχόμενες εκλογές του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας. επιθυμώ να συμβάλω στην περαιτέρω ανάπτυξη και ευημερία της περιοχής μας αξιοποιώντας τις γνώσεις και την εμπειρία μου στον τομέα της οικονομίας και της οικονομικής διαχείρισης. Ελπίζω στη στήριξή σας στην προσπάθειά μου να συμβάλω στην κοινότητά μας, και ανυπομονώ να ανταλλάξουμε απόψεις και ιδέες σχετικά με τη βελτίωση του χρηματοοικονομικού οικοσυστήματος στην Ελλάδα και την περιοχή μας.»