Νέα Επενδυτικά Εργαλεία για την Υγιή Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ανακοίνωσε σημαντικά μέτρα για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Νίκος Παπαθανάσης, ανακοίνωσε τα νέα επενδυτικά εργαλεία που θα υποστηρίξουν την υγιή επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα. Η κυβέρνηση δεσμεύεται να προωθήσει τη δημιουργία θέσεων εργασίας, κυρίως για τους νέους, με πολλαπλασιαστικά επενδυτικά εργαλεία.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) για την περίοδο 2023-2025, προβλέπεται η δαπάνη 36,4 δισ. ευρώ, με στόχο την ανάπτυξη της οικονομίας και τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Επιπλέον, προανήγγειλε νομοθετικές ρυθμίσεις στις αρχές του επόμενου έτους για τη βελτίωση του πλαισίου που διέπει το Π.Δ.Ε. Κατά τη συζήτηση, επισήμανε το Περιφερειακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, με προϋπολογισμό 5,3 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 80% σε σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο.

Σε ό,τι αφορά το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2025, θα διατεθούν πόροι 10,65 δισ. ευρώ, στηριζόμενοι σε υπερδεσμεύσεις που ανέρχονται στα 13,67 δισ. ευρώ.

Ο κ. Παπαθανάσης υπογράμμισε τη στρατηγική στόχευση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με περισσότερα από 4.400 νέα δάνεια που έχουν χορηγηθεί εντός του 2023. Το 75% αυτών αφορά επιχειρήσεις με προσωπικό έως 10 ατόμων, ενώ το 81% έχει κύκλο εργασιών έως 2 εκατομμύρια ευρώ. Σχεδιάζεται νομοθετική ρύθμιση για να διευρυνθεί η πρόσβαση σε περίπου 60.000 επιχειρήσεις.

Η Ελλάδα βρίσκεται στο επίκεντρο ευρωπαϊκών επενδυτικών πρωτοβουλιών και διεθνών κεφαλαίων και οργανισμών, με έμφαση στην καινοτομία, την επιχειρηματικότητα και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Τέλος, ανακοινώθηκε η προδημοσίευση δύο νέων Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ: Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (190 εκ. ευρώ) και ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων (160 εκ. ευρώ).

Οι ανακοινώσεις αυτές αναδεικνύουν τη συνεχή προσπάθεια της Ελλάδας να ενισχύσει την επιχειρηματικότητα και να προωθήσει την οικονομική ανάπτυξη στη χώρα.