Νέες ρυθμίσεις στον εξωδικαστικό μηχανισμό για ευάλωτους οφειλέτες

Το πρόσφατο νομοσχέδιο που κατατέθηκε στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών εστιάζει στη βελτίωση του εξωδικαστικού μηχανισμού, προστατεύοντας τους ευάλωτους δανειολήπτες. Κεντρική αρχή αποτελεί η αυτόματη και υποχρεωτική αναδιάρθρωση των χρεών τους, ενισχύοντας τη διαφάνεια και τα δικαιώματα των οφειλετών.

Οι οφειλέτες διατηρούν τη δυνατότητα απόρριψης των προτάσεων, ενώ οι πιστωτές μπορούν να προσφύγουν στη δικαιοσύνη εάν διαπιστώσουν ανακρίβειες. Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει επίσης βελτιώσεις στον αλγόριθμο για τη διαγραφή οφειλών από δάνεια με εμπράγματη εξασφάλιση, προσφέροντας πιθανή μείωση έως 28%.

Αυτές οι ρυθμίσεις ενδυναμώνουν τον ανταγωνισμό μεταξύ των τραπεζικών φορέων και βελτιώνουν τις διαδικασίες στο πλαίσιο του Πτωχευτικού Κώδικα, στοχεύοντας σε μια πιο ισορροπημένη και αποτελεσματική διαχείριση των χρεών.

Το νέο νομοσχέδιο εστιάζει στις ακόλουθες βασικές παρεμβάσεις:

1. Διαφάνεια και ενημέρωση οφειλετών: Οι servicers οφείλουν να παρέχουν λεπτομερή ενημέρωση στους οφειλέτες για τα χρέη τους μέσω ψηφιακής πλατφόρμας, υποχρεωτικής λειτουργίας μέχρι τις 31 Μαρτίου 2024. Παραβάσεις θα επισύρουν σοβαρές ποινές.

2. Εκσυγχρονισμός του εξωδικαστικού μηχανισμού: Οι προτάσεις αναδιάρθρωσης χρεών ευάλωτων οφειλετών θα γίνονται αποδεκτές αυτόματα και υποχρεωτικά από όλους τους πιστωτές. Οφειλέτες και πιστωτές διατηρούν δικαιώματα προσφυγής στη δικαιοσύνη.

3. Βελτιωμένος αλγόριθμος για δάνεια με εμπράγματη εξασφάλιση: Προβλέπεται μείωση έως και 28% στη ρυθμιζόμενη οφειλή από τέτοιου είδους δάνεια.

4. Ενίσχυση ανταγωνισμού με δάνεια από μη τραπεζικούς φορείς: Οι Εταιρείες Παροχής Πιστώσεων (ΕΠΠ) θα μπορούν να χορηγούν στεγαστικά και επιχειρηματικά δάνεια.

5. Επέκταση συναλλαγών μέσω συστήματος άμεσων πληρωμών (IRIS): Απαιτείται η σύνδεση των επαγγελματικών λογαριασμών ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων με το σύστημα IRIS.

6. Βελτίωση του φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων: Προβλέπεται η προσέλκυση επενδυτών και η διευκόλυνση των ευάλωτων οφειλετών στην επαναγορά ακινήτων.

7. Απλοποίηση και επιτάχυνση των πτωχευτικών διαδικασιών: Αυτόματη αναζήτηση οικονομικών στοιχείων οφειλετών και διευκόλυνση διόρθωσης σφαλμάτων στη διαδικασία πτώχευσης.

8. Σύσταση μητρώου παρακολούθησης ιδιωτικού χρέους: Καταγραφή δεδομένων για ακριβέστερη παρακολούθηση του ιδιωτικού χρέους και διευκόλυνση της πολιτειακής παρέμβασης.